Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 91-ЕП
София, 7 април 2019 г.

ОТНОСНО: регистриране на Инициативен комитет за издигане на Венислава Пламенова Атанасова като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България в изборите на 26 май 2019 г.

Постъпило е заявление за регистрация на Инициативен комитет за издигане на Венислава Пламенова Атанасова като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България в изборите на 26 май 2019 г., в състав: Валерия Александрова Стоилова, Искрен Георгиев Иванов, Ивелина Красимирова Астадурова, Стоян Иванов Кьосев, Юрий Владимиров Фесенко, Димитър Атанасов Димитров и Адтон Славчев Стоев. Заявлението е подписано от всички членове на инициативния комитет. Заведено под № 1 от 05.04.2019 г. в регистъра на инициативните комитети за издигане на независим кандидат за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България.

Към заявлението са приложени следните документи:

 1. Решение от 2 април 2019 г. за учредяване на инициативния комитет и определяне на лицето, което да го представлява – Юрий Владимиров Фесенко, за издигане кандидатурата на Венислава Пламенова Атанасова като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България.
 2. Нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет – 7 бр.
 3. Декларация по образец – Приложение № 60-ЕП от изборните книжа, подписана от всеки член на инициативния комитет, че отговаря на изискванията по чл. 350 ИК – 7 бр.
 4. Вносна бележка от „Юробанк България“ АД, от 05.04.2019 г. за внесен депозит по чл. 129 от ИК в размер на 100 лв. по сметка на БНБ.
 5. Банково удостоверение от „Юробанк България“ ЕАД, изх. № 822-14-223/05.04.2019 г. за новооткрита банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания на инициативния комитет.
 6. Имената и длъжността на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания – Величка Илиева Аргилова – финансов мениджър, и Евгени Володиев Дойчев – касиер.

Централната избирателна комисия констатира, че са налице изискванията на чл. 151, ал. 1, ал. 2, т. 2, ал 4 и ал. 5, чл. 152, т. 1, буква „б“ и чл. 153 от Изборния кодекс и Решение № 41-ЕП от 2 април 2019 г. на ЦИК за регистрация на инициативни комитети за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. за регистрацията на инициативния комитет.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „б“ и чл. 153 от Изборния кодекс и Решение № 41-ЕП от 2 април 2019 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА инициативен комитет за издигане на Венислава Пламенова Атанасова, ЕГН ………., като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. в състав:

Валерия Александрова Стоилова, ЕГН ……….

Искрен Георгиев Иванов, ЕГН ……….

Ивелина Красимирова Астадурова, ЕГН ……….

Стоян Иванов Кьосев, ЕГН ……….

Юрий Владимиров Фесенко, ЕГН ……….

Димитър Атанасов Димитров, ЕГН ……….

Андон Славчев Стоев, ЕГН ……….

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 3325-ЕП/НС / 18.05.2024

  относно: поправка на технически грешки в Решение № 3320-ЕП/НС от 17 май 2024 г. на ЦИК определяне местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 • № 3324-МИ / 18.05.2024

  относно: допускане на партия „БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ“ за участие в частичните избори за кметове на кметства, насрочени на 23 юни 2024 г.

 • № 3323-ЕП/НС / 17.05.2024

  относно: транспортиране на специализирани устройства за машинно гласуване (СУЕМГ) от Република България до избирателни секции извън страната и от избирателните секции извън страната до Република България в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители, насрочени на 9 юни 2024 г.

 • всички решения