Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 91-ЕП
София, 7 април 2019 г.

ОТНОСНО: регистриране на Инициативен комитет за издигане на Венислава Пламенова Атанасова като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България в изборите на 26 май 2019 г.

Постъпило е заявление за регистрация на Инициативен комитет за издигане на Венислава Пламенова Атанасова като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България в изборите на 26 май 2019 г., в състав: Валерия Александрова Стоилова, Искрен Георгиев Иванов, Ивелина Красимирова Астадурова, Стоян Иванов Кьосев, Юрий Владимиров Фесенко, Димитър Атанасов Димитров и Адтон Славчев Стоев. Заявлението е подписано от всички членове на инициативния комитет. Заведено под № 1 от 05.04.2019 г. в регистъра на инициативните комитети за издигане на независим кандидат за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България.

Към заявлението са приложени следните документи:

 1. Решение от 2 април 2019 г. за учредяване на инициативния комитет и определяне на лицето, което да го представлява – Юрий Владимиров Фесенко, за издигане кандидатурата на Венислава Пламенова Атанасова като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България.
 2. Нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет – 7 бр.
 3. Декларация по образец – Приложение № 60-ЕП от изборните книжа, подписана от всеки член на инициативния комитет, че отговаря на изискванията по чл. 350 ИК – 7 бр.
 4. Вносна бележка от „Юробанк България“ АД, от 05.04.2019 г. за внесен депозит по чл. 129 от ИК в размер на 100 лв. по сметка на БНБ.
 5. Банково удостоверение от „Юробанк България“ ЕАД, изх. № 822-14-223/05.04.2019 г. за новооткрита банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания на инициативния комитет.
 6. Имената и длъжността на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания – Величка Илиева Аргилова – финансов мениджър, и Евгени Володиев Дойчев – касиер.

Централната избирателна комисия констатира, че са налице изискванията на чл. 151, ал. 1, ал. 2, т. 2, ал 4 и ал. 5, чл. 152, т. 1, буква „б“ и чл. 153 от Изборния кодекс и Решение № 41-ЕП от 2 април 2019 г. на ЦИК за регистрация на инициативни комитети за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. за регистрацията на инициативния комитет.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „б“ и чл. 153 от Изборния кодекс и Решение № 41-ЕП от 2 април 2019 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА инициативен комитет за издигане на Венислава Пламенова Атанасова, ЕГН ………., като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. в състав:

Валерия Александрова Стоилова, ЕГН ……….

Искрен Георгиев Иванов, ЕГН ……….

Ивелина Красимирова Астадурова, ЕГН ……….

Стоян Иванов Кьосев, ЕГН ……….

Юрий Владимиров Фесенко, ЕГН ……….

Димитър Атанасов Димитров, ЕГН ……….

Андон Славчев Стоев, ЕГН ……….

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 2916-МИ / 28.11.2023

  относно: промени в състава на ОИК – Монтана, област Монтана

 • № 2915-МИ / 28.11.2023

  относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

 • № 2914-МИ / 28.11.2023

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Еленово, община Попово, област Търговище

 • всички решения