Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 898-МИ
София, 30 август 2019 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Козлодуй, област Враца, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-06-215\191 от 23 август 2019 г. от кмета на община Козлодуй, област Враца, с предложения за състав на Общинската избирателна комисия в община Козлодуй.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 6 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80, чл. 81 във връзка с чл. 66 от ИК и Решение № 600-МИ от 09.08.2015 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 15 август 2019 г. Спазени са правилата на чл. 76 ИК.

В консултациите са участвали представители на парламентарно представени партии и коалиции и на коалицията, която има членове в Европейския парламент. Протоколът от проведените консултации на 15.08.2019 г. е подписан от всички участници, като единият от тримата представители на коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, Атака и ВМРО“, е представил особено мнение.

Не е постигнато съгласие по отношение на състава на Общинската избирателна комисия в община Козлодуй.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 11 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 11 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Козлодуй, област Враца, в състав от 13 членове, както следва:
Длъжност Име, презиме, фамилия
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Галина Христова Кузманова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Таня Ценкова Петрова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мирослав Петров Ангелов
СЕКРЕТАР: Горан Йорданов Златков
ЧЛЕНОВЕ: Момчил Стефанов Маринов
  Иван Цветков Вачов
  Володя Антонов Тодоров
  Стоян Петров Стоянов
  Петър Матеев Кирилов
  Наташа Никитова Симова
  Симона Иванова Богомилова
  Зорница Иванова Тодорова
  Милена Колева Тасева
 1. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 7 септември 2019 г.
 2. На назначените членове да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1216-НС / 05.08.2022

  относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

 • № 1215-НС / 05.08.2022

  относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1211-НС от 4 август 2022 г. на ЦИК

 • № 1214-НС / 05.08.2022

  относно: приемане на образец на електронен публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до районната избирателна комисия, постановените по тях решения, и указания за комплектуване на преписките по жалбите срещу решенията на РИК

 • всички решения