Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 896-МИ
София, 23 септември 2011 г.

ОТНОСНО: жалба от Васил Данчов Парлапански, Константин Георгиев Панев и Петко Димитров Цветков, представители на местна коалиция от партии „Гражданска инициатива за община Самоков” ГИОС (БДО, РДПБ, Зелените)”, срещу решение № 257 от 20.09.2011 г. на ОИК – Самоков, Софийска област, и решение № 258 от 20.09.2011 г. на ОИК – Самоков, Софийска област, в частта му за отказ на регистрация на част от листа за общински съветници, посочени на 4, 5, 6, 7, 8 и 9 място

Постъпила е жалба вх. № М-39 от 22.09.2011 г. от Васил Данчов Парлапански, Константин Георгиев Панев и Петко Димитров Цветков, представители на местна коалиция от партии „Гражданска Инициатива за Община Самоков" ГИОС (БДО, РДПБ, Зелените)", срещу решение № 257 от 20.09.2011 г. на ОИК - Самоков, Софийска област, и решение № 258 от 20.09.2011 г. на ОИК - Самоков, Софийска област, в частта му за отказ на регистрация на част от листа за общински съветници, посочени на 4, 5, 6, 7, 8 и 9 място. Жалбоподателите искат отмяна на решение № 257 от 20.09.2011 г. и частична отмяна на решение № 258 от 20.09.2011 г. на ОИК - Самоков, в частта, с която е отказана регистрация.

В жалбата се излагат съображения, че решение № 257 е незаконосъобразно и следва да бъде отменено, поради това че противоречи на разпоредбите на чл. 4, ал. 5 от ИК. Общинската избирателна комисия е мотивирала своя отказ с обстоятелството, че не е представено копие от личната карта на кандидата за кмет на кметство с. Ковачевци Рашко Здравков Гьорев. И тъй като заявлението за регистрация е постъпило в 16,55 на 20.09.2011 г. 5 минути преди изтичане на крайния срок за регистрация, ОИК не следва да дава указания за отстраняване на допуснатите нередовности. С решение № 258 от 20.09.2011 г. за регистриране на листи за общински съветници ОИК - Самоков, е регистрирала трима от кандидатите за общински съветници, посочени на 1, 2 и 3 място. На останалите кандидати под № 4, 5, 6, 7, 8 и 9 е отказана регистрация поради посочените по-горе мотиви, а именно непредставяне на копия от личните карти на кандидатите, както и липса на данни за предложения под № 8 кандидат за общински съветник Матьо Джеймс Пигдън, гражданин на Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия, за сверка на личен номер на чужденеца. В решението е отбелязано, че документите са постъпили в 17,10 ч. на 20.09.2011 г. след изтичане на крайния срок за регистрация, поради което ОИК не дава указания за отстраняване на допуснатите нередности. Тъй като предложенията за регистрация за кмет на кметство и за общински съветници са подадени от едни и същи лица, то часът за подаване на документите следва да се счита 16,55, в който е заведено предложението за издигане кандидатурата на кмет на кметство Ковачевци.

Жалбата е подадена в срока по чл. 33, ал. 3 от ИК и като такава се явява допустима, а разгледана по същество е основателна.

От приложените по преписката доказателства - решение № 257 от 20.09.2011 г. и № 258 от 20.09.2011 г. на ОИК - Самоков, е видно, че общинската избирателна комисия не е дала указания по чл. 127, ал. 1 от ИК за отстраняване на констатираните нередовности.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 3 и  чл. 127, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 257 от 20.09.2011 г. на ОИК - Самоков, с което е отказана регистрация на Рашко Здравков Гьорев като кандидат за кмет на кметство с. Ковачевци, община Самоков, предложен от местна коалиция от партии „Гражданска инициатива за община Самоков" (БДО, РДП, Зелените) в изборите на 23 октомври 2011 г.

УКАЗВА на ОИК - Самоков, да даде съответните указания за представяне на копие от личната карта на кандидата за кмет на кметство с. Ковачевци Рашко Здравков Гьорев и след извършване на служебната проверка по чл. 126, ал. 2 от ИК да регистрира Рашко Здравков Гьорев като кандидат за кмет на кметство с. Ковачевци.

ОТМЕНЯ решение № 258 от 20.09.2011 г. на ОИК - Самоков, в частта, с която е отказана регистрация на следните кандидати за общински съветници: Ирена Иванова Розенова, Костадин Георгиев Алински, Роза Крумова Митева, Рашко Здравков Гьорев, Матю Джеймс Пигдън и Катерина Димитрова Печалова, предложени от местна коалиция „Гражданска инициатива за община Самоков" (БДО, РДП, Зелените).

УКАЗВА на ОИК - Самоков, да даде съответните указания за представяне на копия от личните карти на гореизброените лица и след извършване на служебната проверка по чл. 126, ал. 2 от ИК да регистрира като кандидати за общински съветници под № 4 Ирена Иванова Розенова, под № 5 Костадин Георгиев Алински, под № 6 Роза Крумова Митева, под № 7 Рашко Здравков Гьорев, под № 8 Матю Джеймс Пигдън и под № 9 Катерина Димитрова Печалова, предложени от местна коалиция „Гражданска инициатива за община Самоков" (БДО, РДП, Зелените) при наличие на останалите изисквания за регистрация според Изборния кодекс и Решение № 520-МИ от 24 август 2011 г. на ЦИК.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения