Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 888-МИ
София, 30 август 2019 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-06-215/259 от 26.08.2019 г. от кмета на община Пловдив, област Пловдив, е постъпило предложение за състав на ОИК в община Пловдив.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 6 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80, чл. 81 във връзка с чл. 66 от ИК и Решение № 600-МИ от 09.08.2019 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 20.08.2019 г. Спазени са правилата на чл. 76 от ИК.

В консултациите са участвали представители на парламентарно представените партии и коалиции и на коалицията, която има членове в Европейския парламент съгласно Решение № 600-МИ от 09.08.2019 г. на ЦИК. Не е постигнато съгласие по отношение на състава на Общинската избирателна комисия в община Пловдив.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 11 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив, в състав от 29 членове, както следва:
Длъжност Име, презиме, фамилия
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Дарина Цвяткова Тодорова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Атанас Димитров Петров
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Радина Бойчева Петрова
СЕКРЕТАР: Манка Васкова Бабаджанова
ЧЛЕНОВЕ: Росица Ангелова Гавазова
  Стелияна Димитрова Немцова
  Юлия Желязкова Станковска-Иванова
  Николай Руменов Кючуков
  Росица Вескова Кичукова
  Калоян Николаев Сухоруков
  Мария Христова Атанасова
  Гергана Лъвова Костадинова
  Стайко Веселинов Танев
  Куман Рангелов Златански
  Десислава Василева Стоянкова
  Антония Георгиева Илиева
  Цеца Пенчева Бресковска
  Владимир Руменов Илиев
  Дана Емилова Нончева
  Стефан Николов Цонев
  Владимир Петров Докторов
  Димитър Георгиев Герганов
  Соня Василева Кавърджиева
  Васко Цветков Вълчинов
  Анани Василев Ангелов
  Сюрия Юсуф Дене
  Аделина Тихомирова Клявкова
  Кристиан Димитров Гьошев
  Петя Йовкова Борисова
 1. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 5 септември 2015 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 2916-МИ / 28.11.2023

  относно: промени в състава на ОИК – Монтана, област Монтана

 • № 2915-МИ / 28.11.2023

  относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

 • № 2914-МИ / 28.11.2023

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Еленово, община Попово, област Търговище

 • всички решения