Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 884-МИ
София, 21.09.2011

ОТНОСНО:  жалба от Иво Цветанов Балевски – упълномощен представител ПП „ГЕРБ”, срещу решение № 124 от 20.09.2011 г. на ОИК – Трявна, област Габрово

Постъпила е жалба по електронната поща с вх. № M-13 от 21.09.2011 г. от Иво Цветанов Балевски, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ", срещу решение № 124 от 20.09.2011 г. на ОИК - Трявна, с което му е отказана регистрация като кандидат за общински съветник, предложен от ПП „ГЕРБ". В жалбата се твърди, че обжалваното решение е постановено в противоречие с Решение № 837-МИ от 19 септември 2011 г. на ЦИК, с което е отменено решение № 87 от 18.09.2011 г. на ОИК - Трявна, и са дадени изрични указания на ОИК - Трявна, да регистрира Иво Цветанов Балевски и Явор Цанков Цанев като кандидати за общински съветници в изборите на 23 октомври 2011 г.
Жалбата е подадена в срок и е допустима, а разгледана по същество е основателна.
От представените по преписката доказателства ЦИК установи, че ОИК - Трявна е отказала регистрация на Иво Цветанов Балевски с решение № 124 от 20.09.2011 г., като мотивът за отказа е некоректно попълнена и представена пред ОИК - Трявна, декларация по чл. 126, ал. 1, т. 3 във връзка с § 1, т. 5, букви „а" и „б" от ДР на ИК и § 10, ал. 4 от ПЗР на ИК, в която не е попълнен настоящият адрес на Иво Цветанов Балевски, поради което ОИК - Трявна, не е могла да направи извод на условията на коя алинея на чл. 4 (5 или 6) отговаря кандидатът за общински съветник. Централната избирателна комисия намира, че разпоредбата на чл. 4, ал. 6 от ИК е неприложима, доколкото касае граждани на други държави - членки на ЕС, а Иво Цветанов Балевски е декларирал, че е български гражданин и по преписката няма данни да е гражданин на друга държава - членка на ЕС. Централната избирателна комисия не споделя довода на ОИК - Трявна, че не имала възможност да прецени дали Иво Цветанов Балевски отговаря на изискванията на чл. 4, ал. 5 от ИК, тъй като към момента на вземане на решение от ОИК -Трявна, тя е получила и е разполагала със справка от кмета на община Трявна, изх. № 34-00-10/1 от 17.09.2011 г. от която е видно, че Иво Цветанов Балевски има постоянен адрес в гр. Трявна от 02.09.2005 г. и настоящ адрес в гр. Велико Търново от 04.05.2007 г. Поради това той отговаря на изискването на чл. 4, ал. 5 във връзка с § 1, т. 5, буква „б" от ДР на ИК и Решение № 520-МИ от 24.08.2011 г на ЦИК (раздел I, т. 1, буква"б").
Централната избирателна комисия напомня на ОИК - Трявна, че следва да изпълнява решенията на ЦИК. Неизпълнението на тези решения е основание за предсрочно прекратяване на пълномощията на членовете на ОИК на основание чл. 26, ал. 1, т. 6 от ИК.
Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 3 и чл. 4, ал. 5 във вр. с пар. 1, т. 5, б. „б" от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение № 124 от 20.09.2011 г. на ОИК - Трявна, с което повторно е отказана регистрацията на Иво Цветанов Балевски като кандидат за общински съветник, предложен от ПП „ГЕРБ".
УКАЗВА ОТНОВО на ОИК - Трявна, да регистрира Иво Цветанов Балевски като кандидат за общински съветник, предложен от ПП „ГЕРБ", в изборите на 23 октомври 2011 г.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  2930 

Решения

 • № 1820-МИ / 28.05.2020

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Житница, община Добричка, област Добрич

 • № 1819-МИ / 28.05.2020

  относно: жалба от Стефан Димитров Петков – представляващ МК „Ние, гражданите“, срещу решение № 273-МИ от 18.05.2020 г. на Общинска избирателна комисия – Плевен

 • № 1818-МИ / 28.05.2020

  относно: промяна в състава на ОИК – Костенец, Софийска област

 • всички решения