Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 882-МИ
София, 30 август 2019 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Панагюрище, област Пазарджик, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-06-215/150 от 23 август 2019 г. от кмета на община Панагюрище, област Пазарджик, с предложение за състав на Общинската избирателна комисия в общината.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 6 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80 и чл. 81 във връзка с чл. 66 от Изборния кодекс и Решения № 600-МИ от 09.08.2019 г. и № 603-МИ от 12.08.2019 г. на ЦИК.

Консултациите са проведени при спазване на изискванията на чл. 76 ИК. В консултациите са участвали представители на парламентарно представените партии и коалиции съгласно Решение № 600-МИ от 09.08.2019 г. на ЦИК.

Протоколът от проведените консултации на 16.08.2019 г. е подписан без особени мнения и възражения.

Не е постигнато съгласие по отношение на състава на Общинската избирателна комисия в община Панагюрище и по отношение на състава на ОИК като е проведен жребий без да е взето предвид отсъствието на представител на коалицията, която има представители в Европейския парламент и обстоятелството, че не е направено предложение от същата.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 11 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Панагюрище, област Пазарджик, в състав от 11 членове, както следва:
Длъжност в комисията Име, презиме, фамилия
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петя Христова Ангелова-Арбалиева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Христо Ботев Стоименов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николай Стоянов Деянов
СЕКРЕТАР: Делка Стойкова Мангова
ЧЛЕНОВЕ:   Недялка Стойкова Поптолева
  Преслава Събкова Мехтерова
  Мариян Николаев Каблешков
  Анета Галитионова Сапунджиева
  Емилия Георгиева Дошкова
  Иван Петков Иванов
  Петрана Добрева Иванова
 1. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 7 септември 2019 г.
 2. На назначените членове да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 3497-МИ / 21.06.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Столична

 • № 3496-МИ / 21.06.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

 • № 3495-МИ / 21.06.2024

  относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ ЕКОГЛАСНОСТ“ за участие в новите и частични избори за общински съветници и за кметове на 23 юни 2024 г.

 • всички решения