Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 851-МИ
София, 19 септември 2011 г.

ОТНОСНО:  жалби срещу решение № 57 от 14 септември 2011 г. на ОИК в община Кирково, област Кърджали

Постъпили са жалби с вх. № 868/16.09.2011 г. от Шинаси Мехмедов Сюлейманов - представляващ ПП „Движение за права и свободи", и № 869/16.09.2011 г. от Митко Йорданов Спасов - представляващ ПП „Съюз на демократичните сили", срещу решение № 57 от 14.09.2011 г. на ОИК - Кирково, за определяне броя на членовете на секционните избирателни комисии в община Кирково.
Жалбите до ЦИК са подадени в срок и са допустими, а разгледани по същество са неоснователни.
В чл. 35 Изборният кодекс определя границите за членския състав на секционните избирателни комисии. Решението на ОИК - Кирково, е съобразено с Изборния кодекс. Налице е диференциация на броя на членовете на секционните избирателни комисии съобразно броя на избирателите.
Съображенията, изложени в жалбата, са неоснователни.
Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалби с вх. № 868/16.09.2011 г. от Шинаси Мехмедов Сюлейманов - представляващ ПП „Движение за права и свободи", и № 869/16.09.2011 г. от Митко Йорданов Спасов - представляващ ПП „Съюз на демократичните сили", срещу решение № 57 от 14.09.2011 г. на ОИК - Кирково, за определяне броя на членовете на секционните избирателни комисии в община Кирково.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Румяна Сидерова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения