Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 829-ПВР/МИ
София, 17 септември 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Златарица, област Велико Търново, назначена с Решение № 210-ПВР/МИ от 12.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-604/13.09.2011 г. от Йосиф Огнянов - представител на общинския съвет на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", за промени в ОИК - Златарица, област Велико Търново. Предлага се на мястото на члена на комисията Валентин Бисеров Чинов да бъде назначен Стефан Петров Пеев. Към предложението са приложени: искане от Валентин Бисеров Чинов за освобождаването му като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от диплома за завършено висше образование на Стефан Петров Пеев.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Златарица, област Велико Търново, Валентин Бисеров Чинов, и анулира издаденото му удостоверение № 13 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Златарица, област Велико Търново, Стефан Петров Пеев, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3325-ЕП/НС / 18.05.2024

    относно: поправка на технически грешки в Решение № 3320-ЕП/НС от 17 май 2024 г. на ЦИК определяне местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3324-МИ / 18.05.2024

    относно: допускане на партия „БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ“ за участие в частичните избори за кметове на кметства, насрочени на 23 юни 2024 г.

  • № 3323-ЕП/НС / 17.05.2024

    относно: транспортиране на специализирани устройства за машинно гласуване (СУЕМГ) от Република България до избирателни секции извън страната и от избирателните секции извън страната до Република България в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители, насрочени на 9 юни 2024 г.

  • всички решения