Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 823-НС
София, 2 септември 2014 г.

ОТНОСНО: определяне структурата на уникалния 5-цифрен номер по т. 1 и 3 от раздел ІІ на Решение № 664-НС от 8 август 2014 г.

На основание 57, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 94 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И :

 

1. Петцифреният уникален номер по т. 1 и 3 от раздел ІІ на Решение № 664-НС от 8 август 2014 г. на ЦИК се структурира, както следва:

- първите две цифри са номерът на изборния район съгласно Указ № 202 от 5 август 2014 г. на Президента на Република България, обн., ДВ, бр. 65 от 6 август 2014 г., а за гласуване извън страната - числото „32";

- следващите три цифри започват от 101 и продължават с последователна номерация съобразно с броя на печатите в съответния изборен район.

 - последните три цифри са поредните номера от 1 до:

 
Изборни райони
Брой печати СИК Брой печати
ПСИК
за район Благоевградски 600 40
за район Бургаски 760 40
за район Варненски 700 40
за район Великотърновски 460 30
за район Видински 280 40
за район Врачански 340 40
за район Габровски 270 20
за район Добрички 430 30
за район Кърджалийски 500 30
за район Кюстендилски 310 30
за район Ловешки 290 30
за район Монтана 320 40
за район Пазарджишки 400 40
за район Пернишки 290 30
за район Плевенски 430 30
за район Пловдив-град 520 30
за район Пловдивски 580 50
за район Разградски 220 30
за район Русенски 370 30
за район Силистренски 250 30
за район Сливенски 340 20
за район Смолянски 300 30
за район София 23 630 30
за район София 24 530 30
за район София 25 530 30
за район Софийски 470 60
за район Старозагорски 530 40
за район Търговищки 290 20
за район Хасковски 520 40
за район Шуменски 340 30
за район Ямболски 270 20
извън страната 450 0

2. Печатите на СИК/ПСИК се осигуряват централизирано, като разпределението им в рамките на района и общините е на случаен принцип.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

664-НС/

827-НС/

Календар

Решения

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1574-МИ / 17.11.2022

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Искър, област Плевен, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори през 2019 г., 2021 г. и 2022 г.

  • всички решения