Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 82-МИ
София, 8 август 2011 г.

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ” за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ", представлявана от Александър Димитров Паунов  - първи секретар на Централния комитет на партията, заведено под № 42 на 2 август 2011 г. в регистъра на партиите и коалициите за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 06.03.1997 г. по ф.д. № 902/1997 г. на СГС - ФО, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; заверен от съда препис от решение от 16.11.2000 г. по ф.д. № 902/1997 г. на СГС за вписване на промени по партидата на партията; заверен от съда препис от решение от 17.02.2006 г. по ф.д. № 902/1997 г. на СГС за вписване на промени; заверен от съда препис от решение от 16.05.2011 г. по ф.д. № 902/1997 г. на СГС за вписване на промени; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 48 на „Държавен вестник", бр. 22 от 1997 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 95 на „Държавен вестник", бр. 55 от 2011 г., в който е обнародвано решение на СГС за вписване на промени за партията; удостоверение за актуално правно състояние по ф.д. № 902/1997 г., издадено на 20.07.2011 г.; решение на Централния комитет на партията от 25.06.2011 г. за приемане на решение за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. и за регистрация в ЦИК; препис-извлечение от пленарното заседание на Централния комитет на партията от 25.06.2011 г., компетентен съгласно чл. 25 от Устава на партията орган да приема решения за регистрация на партията в Централната избирателна комисия за участие в изборите за общински съветници и кметове (представен допълнително на 07.08.2011 г.); образец от подписа на представляващия партията; образец от печата на партията; удостоверение № 48-00-360 от 19.07.2011 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2008, 2009 и 2010 г.; удостоверение № 3495/28.07.2011 г. на Банка ДСК ЕАД - ФЦ "Батенберг", за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания; удостоверение от 20.07.2011 г. на СГС - ТО, по ф.д. № 902/1997 г., издадено на основание чл. 19а от Закона за политическите партии; заверен от СГС препис от устава на партията;  списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 9 995 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията

От протокол № 92-00-677 от 08.08.2011 г. на ГД "ГРАО" в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели се установи, че е спазено изискването за наличие на необходимите 7000 подписи на избиратели, подкрепящи политическа партия „КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ" в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г., съгласно изискването на разпоредбата на чл. 89, ал. 3, т. 11 от Изборния кодекс.

Изпълнени са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 89 от Изборния кодекс и Решение № 24-МИ от 13 юли 2011 г. на ЦИК  за регистрация на политическа партия „КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА политическа партия „КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
   

Решения

 • № 1868-НС / 31.03.2023

  относно: публикуване на списък с упълномощени представители на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

 • № 1867-НС / 31.03.2023

  относно: изменение и допълнение на Решение № 1802-НС от 20 март 2023 г., изменено и допълнено с Решение № 1829-НС от 27 март 2023 г. и Решение № 1843-НС от 29 март 2023 г. на ЦИК за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 • № 1866-НС / 31.03.2023

  относно: определяне на реда и срока за извършване на проверка за гласуване в нарушение на правилата на Изборния кодекс в изборите за народни представители на 2 април 2023 г., включително проверка на решенията по чл. 39 и удостоверенията по чл. 40 ИК

 • всички решения