Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 790-ПВР/МИ
София, 15 септември 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Сандански, област Благоевград, назначена с Решение № 197-ПВР/МИ от 11 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-610/15.09.2011 г. от Юлия Георгиева Канджилова - общински председател на ПП „АТАКА", в което се прави предложение да бъде направена промяна в състава на ОИК в община Сандански, област Благоевград, като на мястото на члена на ОИК Васка Атанасова Стаменова да бъде назначена Петя Стоянова Канджилова. Предложението е придружено от заявление от Васка Атанасова Стаменова за освобождаването й като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копие от личната карта на Петя Стоянова Канджилова; уверение от ЮЗЕ „Неофит Рилски" - Благоевград, на Петя Стоянова Канджилов за завършено висше образование и копие от пълномощно от Волен Сидеров на Юлия Канджилова.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:


ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Сандански, област Благоевград, Васка Атанасова Стаменова и анулира издаденото й удостоверение № 15 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Сандански, област Благоевград, Петя Стоянова Канджилова, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1018 / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1017-ЗДОИ / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1016-МИ / 23.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Тича, община Котел, област Сливен

  • всички решения