Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 789-ПВР/МИ
София, 15 септември 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Дългопол, област Варна, назначена с Решение № 228-ПВР/МИ от 12 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е заявление с вх. № ОИК-613/15.09.2011 г. от Ферхан Юсеин Хасан - преупълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи" - община Дългопол, за промяна в състава на ОИК в община Дългопол, област Варна, като на мястото на Анифе Тайсим Тахир - член на комисията, да бъде назначена Мирослава Иванова Лунджова. Към заявлението са приложени: заявление от Анифе Тайсим Тахир за освобождаването й като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК от Мирослава Иванова Лунджова; копие от диплома за завършено висше образование; заверени копия от пълномощни.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Дългопол, област Варна, Анифе Тайсим Тахир, ЕГН ..., и анулира удостоверение № 18 от 07.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Дългопол, област Варна, Мирослава Иванова Лунджова, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1018 / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1017-ЗДОИ / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1016-МИ / 23.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Тича, община Котел, област Сливен

  • всички решения