Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 784-ПВР/МИ
София, 15 септември 2011 г.

ОТНОСНО:  процедура за определяне чрез жребий на поредните номера на партиите, коалициите от партии, местните коалиции и независимите кандидати от ОИК в бюлетините за гласуване за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1, във вр. с чл. 33, ал. 1, т. 9, чл. 173, ал. 1 и 2 и § 5, т. 6 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Общи правила
1. Общинските избирателни комисии провеждат жребий за определяне на поредните номера на партиите, коалициите от партии, местните коалиции и независимите кандидати в бюлетините в изборите за общински съветници и кметове.
2. Жребият е общ за всички видове избори - за общински съветници, за кмет на община и за кмет на кметство.
3. В жребия участват независимите кандидати, партиите, коалициите от партии и местните коалиции, регистрирали в ОИК поне един кандидат в избор и без да се повтарят.
4. В жребия не участват партиите и коалициите от партии, регистрирани пред ОИК с едно и също наименование и състав с вече регистрираните за президент и вицепрезидент в ЦИК партии и коалиции от партии. Те получават пореден номер от жребия на ЦИК, проведен съгласно Решение № 781-ПВР/МИ от 15 септември 2011 г. Полученият номер е еднакъв за цялата страна и се вписва в бюлетината за президент и вицепрезидент на републиката и в бюлетините за общински съветници, за кмет на община и за кмет на кметство, когато партията или коалицията е регистрирала кандидат в ОИК за съответния избор.
Информация за регистрираните в изборите за президент и вицепрезидент на републиката партии и коалиции от партии се съдържа в сайта на ЦИК на адрес: http://www.cik.bg , бутон „Регистрация", файл „Регистрации на партии, коалиции от партии и инициативни комитети за регистрация на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г." (http://www.cik.bg/?page=92 ).
5. Изтегленият от ОИК при общия жребий номер важи за всички видове местни избори на територията на общината. Този номер се изписва в квадратчето за отразяване вота на избирателя, отпечатано в бюлетината за общински съветници/кмет на община/кмет на кметство срещу наименованието на избраната при жребия партия, коалиция или независим кандидат.
6. При идентичност на партиите, коалициите от партии (включително местните коалиции), регистрирали кандидати за общински съветници или кметове в ОИК, същите имат еднакъв номер на бюлетините за всеки вид избори, за който са регистрирали кандидати на територията на общината.
Под „идентичност" се разбира еднаквост при изписване на наименованието на партията или на наименованието и на състава на коалицията на територията на общината.
7. Когато партия или коалиция от партии (включително местна коалиция) не е регистрирала кандидатска листа в някой от изборните райони на територията на общината, в бюлетината за този вид избори не се изписва нейният номер и за нея не се оставя празен ред.
8. Поредните номера от 1 до 21 включително не участват в жребия.

Процедура
9. Жребият се води от председателя на ОИК.
При негово отсъствие той се замества от заместник-председателя или от секретаря на комисията.
10. В първата кутия се поставят еднакви пликове, всеки от които съдържа името на присъстващ член от ОИК и без плик с името на провеждащия жребия. Кутията се обозначава с надпис "ОИК".
11. Във втората кутия се поставят еднакви пликове, всеки от които съдържа пълното или съкратено наименование на политическа партия, коалиция от партии, местна коалиция, регистрирана в ОИК, независимо от вида избор (за общински съветници, за кметове на община или за кметове на кметства) и без да се повтаря. Отстраняват се от жребия всички партии и коалиции от партии, регистрирани в ЦИК със същото наименование за изборите за президент и вицепрезидент на републиката. Добавят се и еднакви пликове, съдържащи имената на всички независими кандидати, регистрирани в ОИК за всички видове избори. Наименованието на политическата партия, на коалицията от партии или местната коалиция се записва така, както е посочено в заявлението й за регистрация. Кутията се обозначава с надпис "Партии, коалиции и независими кандидати".
12. В третата кутия се поставят еднакви пликове, всеки от които съдържа пореден номер от „22" нагоре във възходяща ред. Броят на пликовете в тази кутия е равен на броя на пликовете от втората кутия. Кутията с поредни номера се обозначава с надпис „Номера".
13. Председателят на ОИК изтегля два плика от първата кутия и обявява имената на членовете на ОИК, които ще пристъпят към теглене на плик от втората и към теглене на плик от третата кутия. След обявяване на имената на членовете на ОИК двата плика се връщат в първата кутия.
14. Първият определен чрез жребия член на ОИК изтегля от втората кутия с надпис "Партии, коалиции и независими кандидати" плик, съдържащ наименованието на регистрираната в ОИК политическа партия, коалиция от партии, местна коалиция или независим кандидат. Вторият, определен чрез жребия член на ОИК, изтегля от третата кутия с надпис „Номера" плик, съдържащ номер, под който партията, коалицията или независимия кандидат ще бъде обозначен в бюлетината.
15. Процедурата по т. 13 и 14 се повтаря до изчерпване на пликовете във втората и в третата кутия.

Резултат от жребия и обявяване
16. Резултатът от жребия се отразява в писмено решение на ОИК, което се обявява по реда на чл. 33, ал. 2 от ИК и Решение № 4 от 11 май 2011 г. на ЦИК.
17. Тегленето на жребия се извършва публично и на него могат да присъстват представители на партиите, коалициите от партии, местните коалиции и инициативните комитети, регистрираните от тях кандидати за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. и представители на средствата за масово осведомяване.
18. Мястото и времето на теглене на жребия се определя с решение на общинската избирателна комисия и задължително се провежда на 21 септември 2011 г.,след оповестяване на резултата от жребия на ЦИК за номерата в бюлетината за гласуване за президент и вицепрезидент на рапубликата.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения