Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 760-ПВР/МИ
София, 13 септември 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Алфатар, област Силистра, назначена с Решение № 249-ПВР/МИ от 14.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-576/09.09.2011 г. от преупълномощения председател на ПП „Движение за права и свободи" в община Алфатар, област Силистра, Севал Исмаил Мустанова да бъде направена промяна в състава на ОИК - Алфатар, като на мястото на Хюлия Илхан Мехмедалиева от квотата на ПП "Движение за права и свободи" да бъде назначена за член на ОИК - Алфатар, Ирена Димова Илиева, ЕГН .... Предложението е придружено от саморъчно подписано заявление от Хюлия Илхан Мехмедалиева за освобождаването й като член на ОИК по лични причини; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копие от личната карта и копие от дипломата за висше образование на Ирена Димова Илиева.
Постъпило е предложение с вх. № ОИК-411/24.08.2011 г. от общинския ръководител и преупълномощена да представлява ПП "ГЕРБ" в община Алфатар, област Силистра, Янка Господинова да бъде направена промяна в състава на ОИК - Алфатар, като на мястото на Венцислава Костадинова Михайлова от квотата на ПП "ГЕРБ" да бъде назначена за член на ОИК - Алфатар, Катя Димитрова Минкова, ЕГН .... Предложението е придружено от саморъчно подписано заявление от Венцислава Костадинова Михайлова за освобождаването й като член на ОИК по лични причини; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копие от личната карта и копие от дипломата за висше образование на Катя Димитрова Минкова.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Алфатар, област Силистра, Хюлия Илхан Мехмедалиева, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 14 от 01.09.2011 г.
ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Алфатар, област Силистра, Венцислава Костадинова Михайлова, ЕГН ...и анулира издаденото й удостоверение № 8 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Алфатар, област Силистра, Ирена Димова Илиева, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Алфатар, област Силистра, Катя Димитрова Минкова, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1830-НС / 27.03.2023

    относно: промяна в състава на Районна избирателна комисия в Осми изборен район – Добрич

  • № 1829-НС / 27.03.2023

    относно: изменение и допълнение на Решение № 1802-НС от 20 март 2023 г. на ЦИК за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1828-НС / 27.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от Асоциация „Прозрачност без граници“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения