Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 75-ЕП
София, 4 април 2014 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Двадесет и първи район – Сливенски, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Сливен от 29.03.2014 г., заведено в ЦИК с вх. № ЕП-05-26 от 29.03.2014 г. Към писмото са представени всички изискуеми по чл. 60, ал. 3 и 4 от ИК документи и протокол от 28.03.2014 г. за проведените консултации за състав на РИК между партиите и коалициите, посочени в ИК.

При консултациите не е постигнато съгласие между участниците по отношение на състава на Районна избирателна комисия в Двадесет и първи район - Сливенски, поради което съставът на РИК в Двадесет и първи район - Сливенски, следва да се определи от ЦИК на основание приложените към писмото на областния управител на област Сливен предложения от партиите и коалициите, участвали в консултациите.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 11 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4, 5 и 6 от ИК и Решение № 7-ЕП от 23 март 2014 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Двадесет и първи район - Сливенски, в състав от 15 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тодор Славов Чакъров
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росица Василева Тодорова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Любозаров Въндев
СЕКРЕТАР: Севда Хюсеинова Османова
ЧЛЕНОВЕ: Стелли Славова Стефанова
Петя Руменова Курдова
Милена Иванова Мангинова
Жанета Кънева Стойчева
Радка Тодорова Пенева
Мария Асенова Чомпова
Чавдар Петров Марков
Васил Добрев Петров
Бадър Исмаилов Хасанов
Мартин Иванов Благоев
Пепа Миткова Митева2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 4 април 2014 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

179-ЕП/

Календар

Решения

  • № 1216-НС / 05.08.2022

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1215-НС / 05.08.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1211-НС от 4 август 2022 г. на ЦИК

  • № 1214-НС / 05.08.2022

    относно: приемане на образец на електронен публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до районната избирателна комисия, постановените по тях решения, и указания за комплектуване на преписките по жалбите срещу решенията на РИК

  • всички решения