Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 75-ЕП
София, 4 април 2014 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Двадесет и първи район – Сливенски, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Сливен от 29.03.2014 г., заведено в ЦИК с вх. № ЕП-05-26 от 29.03.2014 г. Към писмото са представени всички изискуеми по чл. 60, ал. 3 и 4 от ИК документи и протокол от 28.03.2014 г. за проведените консултации за състав на РИК между партиите и коалициите, посочени в ИК.

При консултациите не е постигнато съгласие между участниците по отношение на състава на Районна избирателна комисия в Двадесет и първи район - Сливенски, поради което съставът на РИК в Двадесет и първи район - Сливенски, следва да се определи от ЦИК на основание приложените към писмото на областния управител на област Сливен предложения от партиите и коалициите, участвали в консултациите.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 11 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4, 5 и 6 от ИК и Решение № 7-ЕП от 23 март 2014 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Двадесет и първи район - Сливенски, в състав от 15 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тодор Славов Чакъров
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росица Василева Тодорова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Любозаров Въндев
СЕКРЕТАР: Севда Хюсеинова Османова
ЧЛЕНОВЕ: Стелли Славова Стефанова
Петя Руменова Курдова
Милена Иванова Мангинова
Жанета Кънева Стойчева
Радка Тодорова Пенева
Мария Асенова Чомпова
Чавдар Петров Марков
Васил Добрев Петров
Бадър Исмаилов Хасанов
Мартин Иванов Благоев
Пепа Миткова Митева2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 4 април 2014 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

179-ЕП/

Календар

Решения

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2918-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2917-НС / 30.11.2023

    относно: обявяване на Вениамин Иванов Воденичаров за народен представител от Двадесет и пети изборен район – София, в Четиридесет и деветото Народно събрание

  • всички решения