Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 725-МИ
София, 08.09.2011

ОТНОСНО:  жалба срещу решение № 65-МИ от 2 септември 2011 г. на ОИК в община Банско, област Благоевград

Постъпила е жалба с вх. № 681/05.09.2011 г. от Георги Иванов Икономов в качеството му на председател и представител на ПП „ГЕРБ" -община Банско.
Жалбата до ЦИК е подадена в срок и е допустима, а разгледана по същество е неоснователна.
Изборният кодекс определя границите за членския състав на секционните избирателни комисии. Решението на ОИК - Банско, е издържано в този смисъл. При определяне състава и ръководствата на секционните избирателни комисии в рамките на изборния район по чл. 67, ал. 1, чл. 68, ал. 2 и чл. 69, ал. 2 от ИК и на изборния район по чл. 70 от ИК се запазва съотношението между партиите и коалициите от партии, представени в ЦИК.
Съображенията, изложени в жалбата, са несъстоятелни.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Оставя без уважение жалба с вх. № 681/05.09.2011 г. от Георги Иванов Икономов в качеството му на председател и представител на ПП „ГЕРБ" - община Банско.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова


СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1855-МИ / 06.08.2020

    относно: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Септември, област Пазарджик, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. и от втори тур на 3 ноември 2019 г.

  • № 1854-МИ / 06.08.2020

    относно: допускане на партия „Движение Гергьовден“ за участие в частични избори, насрочени на 27 септември 2020 г.

  • № 1853-МИ / 04.08.2020

    относно: подлежащите на вписване обстоятелства и реда за водене и поддържане на регистри за публикуване от общинските избирателни комисии (ОИК) при произвеждане на нови и частични избори

  • всички решения