Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 725-МИ
София, 08.09.2011

ОТНОСНО:  жалба срещу решение № 65-МИ от 2 септември 2011 г. на ОИК в община Банско, област Благоевград

Постъпила е жалба с вх. № 681/05.09.2011 г. от Георги Иванов Икономов в качеството му на председател и представител на ПП „ГЕРБ" -община Банско.
Жалбата до ЦИК е подадена в срок и е допустима, а разгледана по същество е неоснователна.
Изборният кодекс определя границите за членския състав на секционните избирателни комисии. Решението на ОИК - Банско, е издържано в този смисъл. При определяне състава и ръководствата на секционните избирателни комисии в рамките на изборния район по чл. 67, ал. 1, чл. 68, ал. 2 и чл. 69, ал. 2 от ИК и на изборния район по чл. 70 от ИК се запазва съотношението между партиите и коалициите от партии, представени в ЦИК.
Съображенията, изложени в жалбата, са несъстоятелни.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Оставя без уважение жалба с вх. № 681/05.09.2011 г. от Георги Иванов Икономов в качеството му на председател и представител на ПП „ГЕРБ" - община Банско.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова


СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1734-МИ / 21.01.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Икономедия“ АД, за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1733-МИ / 16.01.2020

    относно: жалба от Р. Р. Д. и коалиция „БСП за България“ срещу решение № 234 от 20.11.2019 г. ОИК – Кюстендил, област Кюстендил

  • № 1732-НС / 16.01.2020

    относно: обявяване на Деан Стоянов Станчев за народен представител от Тридесети изборен район – Шуменски

  • всички решения