Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 725-МИ
София, 8 септември 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба срещу решение № 65-МИ от 2 септември 2011 г. на ОИК в община Банско, област Благоевград

Постъпила е жалба с вх. № 681/05.09.2011 г. от Георги Иванов Икономов в качеството му на председател и представител на ПП „ГЕРБ" -община Банско.
Жалбата до ЦИК е подадена в срок и е допустима, а разгледана по същество е неоснователна.
Изборният кодекс определя границите за членския състав на секционните избирателни комисии. Решението на ОИК - Банско, е издържано в този смисъл. При определяне състава и ръководствата на секционните избирателни комисии в рамките на изборния район по чл. 67, ал. 1, чл. 68, ал. 2 и чл. 69, ал. 2 от ИК и на изборния район по чл. 70 от ИК се запазва съотношението между партиите и коалициите от партии, представени в ЦИК.
Съображенията, изложени в жалбата, са несъстоятелни.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Оставя без уважение жалба с вх. № 681/05.09.2011 г. от Георги Иванов Икономов в качеството му на председател и представител на ПП „ГЕРБ" - община Банско.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова


СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения