Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 703-ПВР/МИ
София, 7 септември 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Попово, област Търговище, назначена с Решение № 355-ПВР/МИ от 16.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-547/07.09.2011 г. от упълномощения представител на ПП „Движение за права и свободи" в община Попово Бехти Бейтулов да бъде направена промяна в състава на ОИК в община Попово, област Търговище, като на мястото на члена на ОИК Халил Хасанов Халилов от квотата на ПП "Движение за права и свободи" да бъде назначена Селвер Февзиева Хасанова, ЕГН .... Предложението е придружено от заявление от Халил Хасанов Халилов за освобождаването му като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от личната карта и копие от дипломата за завършено висше образование на Селвер Февзиева Хасанова
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и т. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Попово, област Търговище, Халил Хасанов Халилов, ЕГН ..., и анулира удостоверение № 14 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Попово, област Търговище, Селвер Февзиева Хасанова, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2574-МИ / 02.10.2023

    относно: отпечатване на наименованията на партии, коалиции, местни коалиции и имената на кандидатите в бюлетините за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2573-МИ / 02.10.2023

    относно: жалба от Михаил Георгиев Тарльовски – председател и представляващ инициативен комитет за издигане кандидатурата на Никола Димитров Делчев за кмет на район „Изгрев“, Столична община, срещу решение № 636-МИ от 29.09.2023 г. на ОИК – Столична

  • № 2572-МИ / 02.10.2023

    относно: жалба от Наталия Петрова Георгиева – кандидат за кмет на кметство с. Гурково, община Балчик, предложена от коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 78-МИ от 28.09.2023 г. на ОИК – Балчик

  • всички решения