Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 692-НС
София, 14 август 2014 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София, за изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област София-град с изх. № 03/117 от 08.08.2014 г., заведено в ЦИК вх. № НС-05-5 от 09.08.2014 г. Към писмото на областния управител са представени всички изискуеми се документи по чл. 60, ал. 3 и 4 от ИК и протокол от 08.08.2014 г. за проведените консултации за състав на РИК между партиите и коалициите, посочени в Изборния кодекс.

При консултациите не е постигнато съгласие по състава на Районната избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район - София, поради което съставът на РИК в Двадесет и пети изборен район - София, се определя от ЦИК на основание приложените към писмото на областния управител на област София-град предложения от партиите и коалициите, участвали в консултациите.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 11 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4, 5 и 6 от Изборния кодекс и Решение № 652-НС от 6 август 2014 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район - София, в състав от 19 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Виолета Красимирова Темелкова-Петрова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валя Димитрова Разпопова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Васил Георгиев Кацов
СЕКРЕТАР Жана Бориславова Иванова
ЧЛЕНОВЕ: Богдана Валериева Георгиева
Валери Владимиров Цолов
Валери Георгиев Якимов
Силвия Захариева Качулкова
Соня Боянова Василева
Христианна Василева Василева
Ивайло Веселинов Василев
Денчо Славов Славов
Чавдар Крумов Петков
Илия Трайков Богданов
Мария Димитрова Янчева-Борисова
Венцислав Василев Йотов
Боряна Кръстева Захариева
Любомир Петров Георгиев
Методи Георгиев Методиев

 

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 15 август 2014 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2916-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Монтана, област Монтана

  • № 2915-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

  • № 2914-МИ / 28.11.2023

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Еленово, община Попово, област Търговище

  • всички решения