Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 676-ПВР/МИ
София, 03.09.2011

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в Столична община, област София-град назначена с Решение № 285-ПВР/МИ от 15 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е заявление с вх. № ОИК-526/02.09.2011 г. от Борислав Бориславов и Атанас Атанасов - представляващи „СИНЯТА КОАЛИЦИЯ", за замяна в ОИК в Столична община, област София-град, на члена Радан Миленов Кънев с Елена Иванова Рускова. Към заявлението са приложени следните документи: заявление от Радан Миленов Кънев за освобождаването му като член на ОИК в Столична община; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от лична карта и копие от дипломата за завършено висше образование на Елена Иванова Рускова.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в Столична община, област София-град, Радан Миленов Кънев, ЕГН ..., и анулира удостоверение № 38 от 01.09.2011 г.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК в Столична община, област София-град, Елена Иванова Рускова, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1777-МИ / 25.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1776-МИ / 25.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД, за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1775-МИ / 25.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • всички решения