Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 668-НС
София, 12 август 2014 г.

ОТНОСНО: ползването на служебен отпуск от кандидатите за народни представители

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и чл. 161, ал. 1, 3, 4 и 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

  1. Кандидатите, които заемат държавна служба, прекъсват изпълнението й след регистрацията си и ползват по избор неплатен служебен или платен годишен отпуск за времето от регистрацията до обявяване на резултатите от изборите включително.
  2. Отпускът се зачита за трудов или служебен и осигурителен стаж.
  3. Когато регистрацията е заличена, отпускът по т. 1 се прекъсва от деня на заличаването. Когато заличаването е отменено, се смята, че отпускът не е прекъсван.
  4. Изискванията по т. 1 не се прилагат за министър-председателя, заместник министър-председателите, министрите, народните представители, президента и вицепрезидента на републиката. Техните пълномощия продължават и след регистрирането им като кандидати.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения