Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 662-ПВР
София, 1 октомври 2021 г.

ОТНОСНО: регистриране на инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Луна Йорданова Йорданова и независим кандидат за вицепрезидент Иглена Димитрова Илиева в изборите на 14 ноември 2021 г., представляван от Нистор Адрианов Нисторов

Постъпило е заявление от инициативен комитет, представляван от Нистор Адрианов Нисторов, заведено под № 1 от 27 септември 2021 г. в регистъра на инициативните комитети в ЦИК, за издигане на Луна Йорданова Йорданова за независим кандидат за президент и Иглена Димитрова Илиева за независим кандидат за вицепрезидент в изборите на 14 ноември 2021 г. Заявлението е подписано от 25 избиратели, в състав: Кирил Атанасов Кирилов, Богдан Бориславов Кръстанов, Петър Емилов Кутов, Люсиен Любомиров Маджаров, Николай Илиев Илиев, Тодор Георгиев Георгиев, Димитър Симеонов Симеонов, Анатоли Цветанов Ценов, Георги Венев Атанасов, Атанас Колев Атанасов, Александър Данаилов Спасов, Нистор Адрианов Нисторов, Марио Цветанов Попов, Анна Дамянова Тасева, Красимир Борисов Маджарски, Николай Руменов Ракъджиев, Герго Иванов Милов, Петко Маринов Петков, Александра Михайлова Христова, Гинка Борисова Попова-Палева, Анелия Маринова Николова, Благовеста Димитрова Благоева-Цекова, Валери Веселинов Спасов, Тошко Божилов Ноев, Йордан Августинов Щерев.

Към заявлението са приложени:

 1. Решение за създаване на инициативния комитет от 17 септември 2021 г. за издигане на Луна Йорданова Йорданова за независим кандидат за президент и Иглена Димитрова Илиева за независим кандидат за вицепрезидент на републиката и за определяне на лицето, които ще представлява инициативния комитет, а именно Нистор Адрианов Нисторов;
 2. нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет – 25 броя;
 3. декларация – Приложение № 68-ПВР от изборните книжа, подписана от всеки член на инициативния комитет – 25 броя;
 4. вносна бележка от 27.09.2021 г. от „Първа инвестиционна банка“ АД по чл. 129, ал. 1 от ИК за внесен депозит в размер на 100 лв.;
 5. удостоверение за новооткрита банкова сметка изх. № 157-80 от 23.09.2021 г., издадено от „Първа инвестиционна банка“ АД, по която ще се обслужва предизборната кампания;
 6. в протокола за създаване на инициативния комитет са определени лица, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

Налице са изискванията на чл. 151 – 154 от Изборния кодекс и Решение № 570-ПВР от 21 септември 2021 г. на ЦИК за регистрация инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Луна Йорданова Йорданова и независим кандидат за вицепрезидент Иглена Димитрова Илиева в изборите на 14 ноември 2021 г.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „б“ от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА инициативен комитет в състав:

 1. Кирил Атанасов Кирилов, ЕГН ...
 2. Богдан Бориславов Кръстанов, ЕГН ...
 3. Петър Емилов Кутов, ЕГН ...
 4. Люсиен Любомиров Маджаров, ЕГН ...
 5. Николай Илиев Илиев, ЕГН ...
 6. Тодор Георгиев Георгиев, ЕГН ...
 7. Димитър Симеонов Симеонов, ЕГН ...
 8. Анатоли Цветанов Ценов, ЕГН ...
 9. Георги Венев Атанасов, ЕГН ...
 10. Атанас Колев Атанасов, ЕГН ...
 11. Александър Данаилов Спасов, ЕГН ...
 12. Нистор Адрианов Нисторов, ЕГН ...
 13. Марио Цветанов Попов, ЕГН ...
 14. Анна Дамянова Тасева, ЕГН ...
 15. Красимир Борисов Маджарски, ЕГН ...
 16. Николай Руменов Ракъджиев, ЕГН ...
 17. Герго Иванов Милов, ЕГН ...
 18. Петко Маринов Петков, ЕГН ...
 19. Александра Михайлова Христова, ЕГН ...
 20. Гинка Борисова Попова-Палева, ЕГН ...
 21. Анелия Маринова Николова, ЕГН ...
 22. Благовеста Димитрова Благоева-Цекова, ЕГН ...
 23. Валери Веселинов Спасов, ЕГН ...
 24. Тошко Божилов Ноев, ЕГН ...
 25. Йордан Августинов Щерев, ЕГН ...

за издигане на Луна Йорданова Йорданова за независим кандидат за президент и Иглена Димитрова Илиева за независим кандидат за вицепрезидент в изборите на 14 ноември 2021 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1543-НС / 02.10.2022

  относно: изменение и допълнение на Решение № 1442-НС от 19 септември 2022 г. на ЦИК, изменено и допълнено с решения № 1461-НС от 22 септември 2022 г., № 1480-НС от 26 септември 2022 г. и № 1517-НС от 30 септември 2022 г., № 1526 и 1530-НС от 01 октомври 2022 г. и № 1535-НС от 2 октомври 2022 г. за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

 • № 1542-НС / 02.10.2022

  относно: обявяване края на изборния ден на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

 • № 1541-НС / 02.10.2022

  относно: нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК, извършено чрез публикуване на интернет страницата на 24 chasa.bg на резултати от допитвания до обществено мнение по повод изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

 • всички решения