Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 64-ЕП
София, 3 април 2014 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Шести район – Врачански, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Враца с вх. № ЕП-05-21/29.03.2014 г. на ЦИК. Към писмото са представени всички изискуеми се документи по чл. 60, ал. 2, 3 и 4 от ИК и протокол от 27.03.2014 г. за проведените консултации за състав на РИК между партиите и коалициите, посочени в ИК.

При консултациите не е постигнато съгласие по състава на Районната избирателна комисия в Шести район - Врачански, поради което съставът на РИК в Шести район - Врачански се определя от ЦИК на основание приложените към писмото на областния управител на област Враца предложения от партиите и коалициите, участвали в консултациите.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 11 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4, 5 и 6 от ИК и Решение № 7-ЕП от 23 март 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в шести район - Врачански, в състав от 15 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николай Георгиев Горнишки
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Силвия Николова Каменова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Иванов Петров
СЕКРЕТАР Ирина Йорданова Иванова
ЧЛЕНОВЕ: Васил Петков Василев
  Ивайло Венков Иванов
  Ирена Венциславова Илиева-Тодорова
  Георги Димитров Георгиев
  Мария Петрова Генова
  Милена Николаева Миковска
  Албена Георгиева Топашка
  Никола Иванов Николов
  Марина Маринова Мишева
  Владислава Тошева Лакова
  Владимир Петров Симеонов

 

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 4 април 2014 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения