Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 64-ЕП
София, 3 април 2014 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Шести район – Врачански, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Враца с вх. № ЕП-05-21/29.03.2014 г. на ЦИК. Към писмото са представени всички изискуеми се документи по чл. 60, ал. 2, 3 и 4 от ИК и протокол от 27.03.2014 г. за проведените консултации за състав на РИК между партиите и коалициите, посочени в ИК.

При консултациите не е постигнато съгласие по състава на Районната избирателна комисия в Шести район - Врачански, поради което съставът на РИК в Шести район - Врачански се определя от ЦИК на основание приложените към писмото на областния управител на област Враца предложения от партиите и коалициите, участвали в консултациите.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 11 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4, 5 и 6 от ИК и Решение № 7-ЕП от 23 март 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в шести район - Врачански, в състав от 15 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николай Георгиев Горнишки
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Силвия Николова Каменова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Иванов Петров
СЕКРЕТАР Ирина Йорданова Иванова
ЧЛЕНОВЕ: Васил Петков Василев
  Ивайло Венков Иванов
  Ирена Венциславова Илиева-Тодорова
  Георги Димитров Георгиев
  Мария Петрова Генова
  Милена Николаева Миковска
  Албена Георгиева Топашка
  Никола Иванов Николов
  Марина Маринова Мишева
  Владислава Тошева Лакова
  Владимир Петров Симеонов

 

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 4 април 2014 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3488-ЕП/НС / 18.06.2024

    относно: жалба от Малина Маринова Найденова – заместник-председател на РИК – 23 – София, срещу решение № 175-ЕП/НС от 13.06.2024 г. на РИК 23 – София

  • № 3487-МИ / 18.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Царево, област Бургас

  • № 3486-МИ / 18.06.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Коиловци, община Плевен, област Плевен

  • всички решения