Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 612-ПВР/НС
София, 24 септември 2021 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Двадесет и осми изборен район – Търговищки, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Търговище с вх. № ПВР-05-2\7 от 19.09.2021 г. на ЦИК. Към писмото са представени документи, установяващи спазването на реда по чл. 60, ал. 2 от Изборния кодекс, протокол от 19.09.2021 г. за проведените консултации за състав на РИК между партиите и коалициите, както и всички изискуеми се документи по чл. 60, ал. 3 и 4 ИК.

На консултациите са участвали надлежно упълномощени представители на всички парламентарно представени партии и коалиции.

Постигнато е съгласие между участниците по отношение на състава и ръководството на Районна избирателна комисия в Двадесет и осми изборен район – Търговищки.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 7 и ал. 10 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4 и 5 ИК и Решение № 539-ПВР/НС от 16.09.2021 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Двадесет и осми изборен район – Търговищки, в състав от 15 членове, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Диана Йорданова Игнатова

ЕГН ...

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Добри Димитров Ковачев

ЕГН ...

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Тодор Костадинов Тодоров

ЕГН ...

СЕКРЕТАР:

Дениз Мустафов Хюсниев

ЕГН ...

ЧЛЕНОВЕ:

Ивалина Вескова Господинова

ЕГН ...

 

Кирил Марчев Киров

ЕГН ...

 

Панайот Йорданов Димитров

ЕГН ...

 

Маринела Павлова Първанова

ЕГН ...

 

Галин Дамянов Дамянов

ЕГН ...

 

Дориана Георгиева Иларионова

ЕГН ...

 

Надя Георгиева Тодорова-Антонова

ЕГН ...

 

Неслихан Кямилова Хамидова

ЕГН ...

 

Анелия Райкова Александрова

ЕГН ...

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 25 септември 2021 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕЧ/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3122-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3103-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район – Плевенски, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3121-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на партия БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3120-НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на кандидатите за народни представители в изборите на 9 юни 2024 г.

  • всички решения