Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 612-/МИ
София, 30 август 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба на партия „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ – НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО” срещу решения № 62, № 63 и № 64 на ОИК в община Петрич, област Благоевград

Постъпила е жалба по факс вх. № 503а от 28.08.2011 г. на ЦИК от Благой Александров Калъпсъзов - пълномощник на ПП „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" срещу решение на ОИК в община Петрич, област Благоевград, за регистрация на местна коалиция с наименование „СДС - ВМРО" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
Жалбоподателят твърди, че в нарушение на Изборния кодекс и на Решение № 203-МИ от 12 август 2011 г. на ЦИК Общинската избирателна комисия в община Петрич е регистрирала местна коалиция с наименование „СДС - ВМРО", след като политическа партия с наименование „ВМРО" не е регистрирана в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
Жалбоподателят не е посочил кое решение на ОИК в община Петрич обжалва. Общинската избирателна комисия не е приемала решение за регистрация на местна коалиция с наименование „СДС - ВМРО" за общо участие в насрочените на 23 октомври 2011 г. избори за общински съветници и кметове. Затова и в жалбата отсъства позоваване на конкретен номер на решението на ОИК. Служебно ЦИК установи, че Общинската избирателна комисия в община Петрич е постановила отделни решения за регистрация на местна коалиция „СДС - ВМРО" в избора за общински съветници, в избора за кмет на община и в изборите за кметове на кметства. Затова ЦИК приема, че с жалбата се оспорват решения № 62, № 63 и № 64 от 25.08.2011 г. на общинската избирателна комисия за регистрация на местна коалиция „СДС - ВМРО" в изборите съответно за общински съветници, за кмет на община и за кметове на кметства.
Централната избирателна комисия намери постъпилата жалба за неоснователна.
Наименованието на местната коалиция „СДС - ВМРО" не противоречи на императивните изисквания на чл. 77, ал. 1 - 3 от ИК. Според чл. 77, ал. 1 от ИК местната коалиция от партии има собствено наименование или абревиатура, които могат да повтарят наименованието или абревиатурата на участващите в състава й политически партии. Начинът на изписване на местната коалиция показва, че тя има свое самостоятелно наименование, което не съдържа абревиатурата на участващите в нея партии. Законът позволява само на изградилите местната коалиция партии да преценят дали да допълнят наименованието на коалицията с текст в скоби, който да съдържа абревиатурите или наименованията на участващите в коалицията партии.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 33, ал. 3 и чл. 77, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба от Благой Александров Калъпсъзов - пълномощник на политическа партия „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" против решения № 62, № 63 и № 64 на Общинската избирателна комисия в община Петрич, област Благоевград, за регистрация на местна коалиция с наименование „СДС - ВМРО" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова


СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3004-МИ / 29.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

  • № 3003-МИ / 29.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

  • № 3002-МИ / 29.02.2024

    относно: временна замяна на секретар на ОИК – Варна, област Варна

  • всички решения