Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 607-НС
София, 24 юни 2014 г.

ОТНОСНО: обявяване за избрана за народен представител

На 19 юни 2014 г. на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България предсрочно са прекратени пълномощията на народния представител Емил Йорданов Радев, избран от 3 (трети) многомандатен изборен район - Варненски, издигнат от партия „ГЕРБ" в 42-то Народно събрание.

На основание чл. 247, т. 6 и чл. 302, ал.1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАНА за народен представител в 3 (трети) многомандатен изборен район - Варненски, Даниела Йорданова Панайотова, ЕГН ..., от листата на партия „ГЕРБ" в 42-то Народно събрание.

Решението да се обнародва в „Държавен вестник".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения