Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 60-ЕП
София, 4 април 2019 г.

ОТНОСНО: видовете публични електронни регистри и списъци, публикувани от Централната избирателна комисия при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, 9, 13, 14, 15, 20, 25 и 28 и чл. 124, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. При произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. Централната избирателна комисия публикува и поддържа на интернет страницата си www.cik.bg публични електронни регистри и списъци за публикуване, както следва:

1.1. публичен регистър на избирателите (осигурява възможност на всеки избирател да може да прави справка в регистъра);

1.2. списък с номерата и адресите на избирателните секции в районите и броя на избирателите в тях;

1.3. публичен регистър на партиите, коалициите и инициативните комитети (Приложение № 54-ЕП от изборните книжа);

1.4. публичен регистър на кандидатите за членове на Европейския парламент (Приложение № 72-ЕП от изборните книжа);

1.5. публичен регистър на наблюдателите (Приложение № 32-ЕП от изборните книжа);

1.6. публичен регистър на застъпниците извън страната (Приложение № 45-ЕП от изборните книжа);

1.7. публичен регистър на социологическите агенции (Приложение № 38-ЕП от изборните книжа);

1.8. списък за публикуване на упълномощените представители на партиите, коалициите и инициативните комитети извън страната, съобразно Решение на ЦИК за условията и реда за участие на представители на партии, коалиции и инициативни комитети в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.;

1.9. публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до ЦИК, и на решенията по тях.

2. Промените в подлежащите на вписване обстоятелства в регистрите и списъците се извършват незабавно.

3. Публичните регистри и списъци се публикуват на интернет страницата на Централната избирателна комисия при спазване изискванията за защита на личните данни.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3385-МИ / 30.05.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

  • № 3384-МИ / 29.05.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Радомир, област Перник

  • № 3383-ЕП/НС / 29.05.2024

    относно: искане за регистрация на наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. от неправителствена организация „Election-Watch.EU“

  • всички решения