Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 6
София, 11 май 2011 г.

ОТНОСНО: упълномощаване на председателя и секретаря на ЦИК за подписване на граждански договори с техническия персонал, обслужващ дейността на комисията и за подписване на тристранно споразумение между ЦИК, Министерския съвет и Народното събрание

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и чл. 22 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия (ЦИК)

Р Е Ш И:

1. Упълномощава председателя и секретаря на ЦИК да подписват документи за извършване на разходи до 5000 лв., както и граждански договори с необходимите специалисти, технически, помощен и обслужващ персонал, подпомагащи работата на ЦИК, в рамките на средствата, определени за произвеждане на изборите. Условията на договорите - подбор на лицата, срокове, размер на възнагражденията и други, се договарят конкретно от упълномощените лица с оглед нуждите на комисията и характера и обема на възлаганата работа в съответствие с решение на ЦИК.
2. Упълномощава председателя и секретаря на ЦИК да подпишат тристранно споразумение между Централната избирателна комисия, Министерския съвет и Народното събрание на Република България за материално-техническото осигуряване, финансирането и издръжката на дейността на ЦИК за целия й мандат, в съответствие с решенията на ЦИК.
3. Когато председателят или секретарят отсъства, договорите, протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция се подписват от заместник-председател, който не е предложен от същата партия или коалиция от партии заедно с подписващия.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • № 2487-МИ / 21.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Долни Дъбник, област Плевен

  • № 2486-МИ / 21.09.2023

    относно: жалби срещу решения №11-МИ, №12-МИ и № 13-МИ от 18.09.2023 г. на ОИК – Белоградчик

  • всички решения