Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 597-МИ
София, 30.08.2011

ОТНОСНО:  поправка на техническа грешка, допусната в Решение № 567-МИ от 28 август 2011 г. на ЦИК

При извършена проверка се установи допусната техническа грешка в диспозитива на Решение № 567-МИ от 28 август 2011 г. Неправилно е изписан номерът на отмененото от Централната избирателна комисия решение на Общинската избирателна комисия в община Варна. Производството, по което е постановено Решение № 567-МИ на ЦИК, е по реда на чл. 33, ал. 3 от ИК по жалба срещу решение № 11 от 20.08.2011 г. Решение с този номер е било предмет на проверка от страна на Централната избирателна комисия и именно то е отменено. При изписване на диспозитива на решението е допусната техническа грешка, като вместо „решение № 11" е изписано „решение № 22", което не отговаря на ясно формираната воля на ЦИК.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Допуска поправка на техническа грешка, допусната в Решение № 567-МИ от 28 август 2011 г., като в диспозитива на решението вместо „решение № 22" да се чете „решение № 11".


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова


СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 30.08.2011 в 22:35 часа

Календар

Решения

  • № 644-МИ / 21.08.2019

    относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Шумен, област Шумен, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • № 643-МИ / 21.08.2019

    относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Бяла, област Варна, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • № 642-МИ / 21.08.2019

    относно: условия, ред и срокове за конкурс за определяне на изпълнител, на когото да бъде възложена компютърната обработка на данните в ОИК и ЦИК от гласуването и издаването на Бюлетин на ЦИК с технически носител за резултатите от изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • всички решения