Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 594-ЕП
София, 09.06.2014

ОТНОСНО: жалба срещу решение № 126-ЕП от 25 май 2014 г. на РИК в Двадесет и шести район – Софийски

Постъпила е жалба с вх. № ЕП-22-765 от 30 май 2014 г. от Мартин Славев Мартинов, с която се оспорва решение № 126-ЕП от 25 май 2014 г. на РИК в Двадесет и шести район - Софийски, с която жалбоподателят твърди, че с решението неправилно е освободен като член на СИК № 32, община Самоков. Иска се отмяна на атакуваното решение. Твърди, че не е знаел за наличието на законова пречка да бъде член на СИК и не бил подавал декларация за несъвместимост. По имейла на ЦИК на 31 май 2014 г. са постъпили: сканирано копие от атакуваното решение с отбелязване за обявяването му на 25 май 2014 г. в 21 ч.; сканирано копие от сигнал с вх. № 10 от 25 май 2014 г.; сканирано копие от предложение за замяна на жалбоподателя като член на СИК от предложилата го коалиция.

Предвид изложеното се установява, че жалбата е подадена след изтичане на предвидения в чл. 73, ал. 1 от ИК срок, поради което следва да бъде оставена без разглеждане като просрочена.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Мартин Славев Мартинов срещу решение № 126-ЕП от 25 май 2014 г. на РИК в Двадесет и шести район - Софийски, като просрочена

Решението подлежи на обжалване пред ВАС в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Маргарита Златарева

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1733-МИ / 16.01.2020

    относно: жалба от Р. Р. Д. и коалиция „БСП за България“ срещу решение № 234 от 20.11.2019 г. ОИК – Кюстендил, област Кюстендил

  • № 1732-НС / 16.01.2020

    относно: обявяване на Деан Стоянов Станчев за народен представител от Тридесети изборен район – Шуменски

  • № 1731-МИ / 14.01.2020

    относно: жалба от Георги Цветанов Георгиев и Николай Славчов Велков срещу решение № 229/05.12.2019 г. на ОИК – Ботевград

  • всички решения