Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 594-ЕП
София, 9 юни 2014 г.

ОТНОСНО: жалба срещу решение № 126-ЕП от 25 май 2014 г. на РИК в Двадесет и шести район – Софийски

Постъпила е жалба с вх. № ЕП-22-765 от 30 май 2014 г. от Мартин Славев Мартинов, с която се оспорва решение № 126-ЕП от 25 май 2014 г. на РИК в Двадесет и шести район - Софийски, с която жалбоподателят твърди, че с решението неправилно е освободен като член на СИК № 32, община Самоков. Иска се отмяна на атакуваното решение. Твърди, че не е знаел за наличието на законова пречка да бъде член на СИК и не бил подавал декларация за несъвместимост. По имейла на ЦИК на 31 май 2014 г. са постъпили: сканирано копие от атакуваното решение с отбелязване за обявяването му на 25 май 2014 г. в 21 ч.; сканирано копие от сигнал с вх. № 10 от 25 май 2014 г.; сканирано копие от предложение за замяна на жалбоподателя като член на СИК от предложилата го коалиция.

Предвид изложеното се установява, че жалбата е подадена след изтичане на предвидения в чл. 73, ал. 1 от ИК срок, поради което следва да бъде оставена без разглеждане като просрочена.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Мартин Славев Мартинов срещу решение № 126-ЕП от 25 май 2014 г. на РИК в Двадесет и шести район - Софийски, като просрочена

Решението подлежи на обжалване пред ВАС в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Маргарита Златарева

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1156-МИ / 25.05.2022

    относно: определяне на условията и реда за машинно гласуване при произвеждане на частичните избори на 3 юли 2022 г.

  • № 1155-МИ / 25.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Велико Търново, област Велико Търново

  • № 1154-МИ / 25.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Враца, област Враца

  • всички решения