Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 581-ЕП
София, 04.06.2014

ОТНОСНО: искане за отваряне на помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Постъпило е искане от РИК в Двадесет и четвърти район - София, с вх. № ЕП-15-311 от 02.06.2014 г. на ЦИК, за даване разрешение за отваряне на помещението, в което се съхраняват торбите с бюлетините и другите изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България за изваждане от торбите на избирателните списъци, по които е гласувано в следните СИК:

 • район „Средец" - СИК № 045;
 • район „Възраждане" - СИК № 063;
 • район „Сердика" - СИК № 022 и № 055;
 • район „Подуяне" - СИК № 041;
 • район „Слатина" - СИК № 003;
 • район „Искър" - СИК № 048 и № 058,

с цел предаването им на ГД „ГРАО" за проверка по реда на Решение № 374-ЕП от 15 май 2014 г. на ЦИК.

Постъпило е искане с вх. № ЕП-15-309 от 31.05.2014 г. на ЦИК от РИК в Двадесет и пети район - София, за даване разрешение за отваряне на помещението, в което се съхраняват торбите с бюлетините и другите изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България за изваждане от торбите на избирателните списъци, по които е гласувано в следните СИК:

 • район „Красна поляна" - СИК № 254611001, 254611002; 254611038 и 254611065;
 • район „Илинден" - СИК № 254612008;
 • район „Надежда" - СИК № 254613016 и 254613045;
 • район „Овча купел" - СИК № 254618009, 254618020, 254618030 и 254618036;
 • район „Люлин" - СИК № 254619035, 254619062 и 254619084;
 • район „Връбница" - СИК № 254620030,

както и списъци на заличените лица за:

 • район „Красна поляна" - СИК № 254611024, 254611056; 254611058 и 254611063;
 • район „Овча купел" - СИК № 254618005, 2546180006 и 254618039;
 • район „Нови Искър" - СИК № 254621005,

с цел предаването им на ГД „ГРАО" за проверка по реда на Решение № 374-ЕП от 15 май 2014 г. на ЦИК.

Постъпило е писмо от заместник-областния управител на област София Диана Тонова, към което е приложено копие на Заповед № РД-15-101 от 14.05.2014 г. за определяне на помещения, намиращи се в гр. София, район „Панчарево", ул. „Лешник" № 6, за съхранение на бюлетините, екземплярите от протоколите, предназначени за общинската администрация, и останалите изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. общо за всички СИК на територията на гр. София.

На основание чл. 57, ал. 1, чл. 287, ал. 7 от Изборния кодекс, Решение № 314-ЕП от 8 май 2014 г. - т. 17 и 18 и Решение № 374-ЕП от 15 май 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА отваряне на помещението, в което се съхраняват изборните книжа и материали на секциите на територията на РИК в Двадесет и четвърти район - София, и РИК в Двадесет и пети район - София, от произведените на 25 май 2014 г. избори за членове на Европейския парламент от Република България, от определена със заповед на кмета на Столична община комисия в присъствието на членове на РИК за изваждане на избирателните списъци на следните секции:

 • район „Средец" - избирателна секция № 045;
 • район „Възраждане" - избирателна секция № 063;
 • район „Сердика" - избирателни секции № 022 и № 055;
 • район „Подуяне" - избирателна секция № 041;
 • район „Слатина" - избирателна секция № 003;
 • район „Искър" - избирателни секции № 048 и № 058;
 • район „Красна поляна" - СИК № 254611001, 254611002; 254611038 и 254611065;
 • район „Илинден" - СИК № 254612008;
 • район „Надежда" - СИК № 254613016 и 254613045;
 • район „Овча купел" - СИК № 254618009, 254618020, 254618030 и 254618036;
 • район „Люлин" - СИК № 254619035, 254619062 и 254619084;
 • район „Връбница" - СИК № 254620030,
както и списъци на заличените лица за:
 • район „Красна поляна" - СИК № 254611024, 254611056; 254611058 и 254611063;
 • район „Овча купел" - СИК № 254618005, 2546180006 и 254618039;
 • район „Нови Искър" - СИК № 254621005

и предаването им на ГД „ГРАО" от съответната РИК.

Отварянето на помещението да се осъществи не по-късно от 8 юни 2014 г. при спазване на Решение № 314-ЕП от 8 май 2014 г. на ЦИК и в присъствието на представители на РИК в Двадесет и четвърти район - София, и РИК в Двадесет и пети район - София, и при съставяне на протокол по реда на т. 18 от Решение № 314-ЕП от 8 май 2014 г. на ЦИК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1855-МИ / 06.08.2020

  относно: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Септември, област Пазарджик, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. и от втори тур на 3 ноември 2019 г.

 • № 1854-МИ / 06.08.2020

  относно: допускане на партия „Движение Гергьовден“ за участие в частични избори, насрочени на 27 септември 2020 г.

 • № 1853-МИ / 04.08.2020

  относно: подлежащите на вписване обстоятелства и реда за водене и поддържане на регистри за публикуване от общинските избирателни комисии (ОИК) при произвеждане на нови и частични избори

 • всички решения