Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 553-ПВР/МИ
София, 28 август 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Чипровци, област Монтана, назначена с Решение № 137-ПВР/МИ от 10.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-402/264.08.2011 г. от Захарин Иванов Замфиров - кмет на община Чипровци, придружено със заявление от общинския ръководител на ПП „Съюз на демократичните сили", представляващ Синята коалиция" в община Чипровци Пламен Макавеев Петков, за промяна в състава на Общинска избирателна комисия в община Чипровци, област Монтана, като се предлага на мястото на члена на ОИК Цветана Замфирова Петкова да бъде назначена Зоя Георгиева Томова. Предложението е придружено със заявление от Цветана Замфирова Петкова за освобождаването й като член на Общинската избирателна комисия в община Чипровци; заявление от Пламен Макавеев Петков за назначаване на нов член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК от Зоя Георгиева Томова и копие от свидетелство за завършено полувисше образование на Зоя Георгиева Томова.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Чипровци, област Монтана, Цветана Замфирова Петкова, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Чипровци, област Монтана, Зоя Георгиева Томова, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.


ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Андреева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • № 2997-МИ / 27.02.2024

    относно: оспорване на решение № 1138-МИ/19.02.2024 г. на ОИК – Столична от Радио и телевизия „Истина и Свобода“

  • № 2996-МИ / 27.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Главаци, община Криводол, област Враца

  • всички решения