Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 551-ПВР/МИ
София, 28 август 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Стамболийски, област Пловдив, назначена с Решение № 419-ПВР/МИ от 18.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-431/26.08.2011 г. от общинския ръководител на ПП „ГЕРБ" гр. Стамболийски, област Пловдив, Стоян Богданов да бъде направена промяна на члена на ОИК в община Стамболийски, област Пловдив, като на мястото на члена на ОИК Евелина Миткова Вълчинова, ЕГН ...от квотата на ПП "ГЕРБ" да бъде назначена Антония Миткова Димитрова, ЕГН .... Предложението е придружено от молба от Евелина Миткова Вълчинова, ЕГН ...за освобождаване й, като член на ОИК, декларация на Антония Миткова Димитрова по чл. 16, ал. 2 от ИК, копие от личната й карта и копие от дипломата й за висше образование.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:


ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Стамболийски, област Пловдив, Евелина Миткова Вълчинова, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Стамболийски, област Пловдив, Антония Миткова Димитрова, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез ЦИК в срок до три дни от съобщаването.


ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Андреева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2574-МИ / 02.10.2023

    относно: отпечатване на наименованията на партии, коалиции, местни коалиции и имената на кандидатите в бюлетините за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2573-МИ / 02.10.2023

    относно: жалба от Михаил Георгиев Тарльовски – председател и представляващ инициативен комитет за издигане кандидатурата на Никола Димитров Делчев за кмет на район „Изгрев“, Столична община, срещу решение № 636-МИ от 29.09.2023 г. на ОИК – Столична

  • № 2572-МИ / 02.10.2023

    относно: жалба от Наталия Петрова Георгиева – кандидат за кмет на кметство с. Гурково, община Балчик, предложена от коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 78-МИ от 28.09.2023 г. на ОИК – Балчик

  • всички решения