Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 548-ПВР/МИ
София, 26 август 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Септември, област Пазарджик, назначена с Решение № 382-ПВР/МИ от 17.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е писмо с вх. № ОИК-443 от 26.08.2011 г. от кмета на община Септември. Към него са приложени предложение от Атанас Иванов Узунов - общински председател на ПП „ГЕРБ" за община Септември, с рег. индекс № 92-00-340 от 22 август 2011 г. на община Септември, с което се предлага членът на ОИК в община Септември Десислава Ангелова Динкова да бъде освободена и на нейно място да бъде назначена в състава на ОИК в община Септември Таня Милкова Малинова; молба от Десислава Ангелова Динкова за освобождаването й като член на ОИК в община Септември по лични причини; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от дипломата за завършено висше образование на Таня Милкова Малинова.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 25, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Септември, област Пазарджик, Десислава Ангелова Динкова, ЕГН ...
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Септември, област Пазарджик, Таня Милкова Малинова, ЕГН ...
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.


ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Андреева


СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2557-МИ / 29.09.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

  • № 2556-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

  • № 2555-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

  • всички решения