Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 547-ЕП
София, 25 май 2014 г.

ОТНОСНО: сигнал от Волен Сидеров, председател на партия „Атака“ за нерегламентирана агитация в предизборния ден от „Български хелзинкски комитет“

Постъпил е сигнал с вх. № ЕП-10-126/24.05.2014 г. на ЦИК от Волен Сидеров, председател на партия „Атака". В сигнала се твърди, че в предизборния ден „Български хелзинкски комитет" (БХК) - независима неправителствена организация за защита правата на човека, публикува на официалния си сайт статия със заглавие „Реформаторският блок и Зелените дискутираха по въпросите ЛГБТИ гласоподавателите с неправителствени организации". Посочва, че в нея са споменати партии, коалиции и имената на водачите на съответните изборни листи в деня за размисъл. Конкретно са цитирани имената на Виктор Лилов - кандидат от листата на коалиция Реформаторски блок, и Генади Кондарев - от партия Зелените. Също така събитието, описано в публикацията, се е състояло на 17.05.2014 г., но е отразено в предизборния ден и по този начин представлява предизборна агитация за политическите сили, цитирани в нея, по смисъла на чл. 133, ал. 6 от ИК. Към сигнала е приложено копие от публикацията. Прави се искане ЦИК да предприеме законови действия за предотвратяване и санкциониране на БХК за нарушения, извършени съвместно с кандидати за членове на Европейския парламент от Република България.
Централната избирателна комисия намира, че е подадена жалба наименувана сигнал от лице, имащо правен интерес, и същата е допустима, а разгледана по същество - е неоснователна.
Неправилно жалбоподателят се позовава на чл. 133, ал. 6 от ИК (отм.), забраняващ предизборна агитация 24 часа преди изборния ден, но тъй като същата разпоредба се съдържа в чл. 182, ал. 4 от настоящия Изборния кодекс, лицата следва да се въздържат от нарушаването й. По направените оплаквания в жалбата ЦИК извърши проверка в интернет сайта на БХК, където установи, че на 24.05.2014 г. е публикувана статия със заглавие „Реформаторският блок и Зелените дискутираха по въпросите ЛГБТИ гласоподавателите с неправителствени организации". Абревиатурата ЛГБТИ е международно утвърдена абревиатура, означаваща лесбийките, гей мъжете, бисексуалните, трансполовите и интерсексуалните хора. По същество статията отразява дискусия, организирана от фондация „Ресурсен център „Билитис" и „Български хелзинкски комитет", състояла се на 17 май 2014 г. в София, по случай 17 май - Международния ден срещу хомофобията и трансфобията. На дискусията са били поканени 7 от партиите, регистрирали се за евроизборите - ГЕРБ, Коалиция за България, ДПС, Реформаторски блок, АБВ, Зелените и Синьо единство, като свои представители изпратили Реформаторският блок и Зелените, съответно Виктор Лилов - седми в листата, и Генади Кондарев, който не е част от листата на Зелените. Дискутирани са въпроси по теми, свързани с ЛГБТИ общността, без да се осъществява предизборна агитация в полза на някой от участниците в изборния процес. Статията има информационен характер, отразяваща дискусия по специфични за участниците теми. Предвид това не се касае за публикация, чрез която се осъществява предизборна агитация от БХК съвместно с кандидати за членове на Европейския парламент, в предизборния ден. Самото споменаване на имената на партии, коалиции и кандидати не представлява предизборна агитация по смисъла на §1, т. 17 от ДР на Изборния кодекс.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26, във връзка с чл. 182, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Волен Сидеров, председател на партия „Атака", за осъществена нерегламентирана агитация в предизборния ден от „Български хелзинкски комитет" съвместно с кандидати за членове на Европейския парламент от Република България.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3067-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3066-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3065-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: единна номерация на секциите за гласуване извън страната на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения