Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 544-ЕП
София, 25 май 2014 г.

ОТНОСНО: сигнали на граждани за нарушение на предизборната агитация в предизборния ден от „Гражданско сдружение България без цензура“ и представляващия го Николай Тихомиров Бареков

На 24 май 2014 г. в Централната избирателна комисия са получени множество сигнали от граждани с оплаквания за нарушение на забраната за предизборна агитация в предизборния ден от „Гражданско сдружение България без цензура" и представляващия го Николай Тихомиров Бареков. Препраща се текст на СМС, получен от лицата.

След извършена от ЦИК проверка по случая и обобщаване на оплакванията от сигналите, Централната избирателна комисия установи от фактическа страна следното: касае се за бланкови СМС-и със следното съдържание „Chestit praznik na bulgarskite slovo i duh! Grajdansko sdrujenie „Bulgaria bez cenzura" Vi chestiti nai-svetliya bulgarski praznik" и с подател „BAREKOV". Въпросните СМС-и са получени от различни лица на случаен принцип чрез мобилния оператор ВИВАКОМ и през различно време на деня. Със свое протоколно решение от 24 май 2014 г. Централната избирателна комисия постанови да се изпратят писма до мобилния оператор и сдружението за незабавно преустановяване на изпращането на въпросните СМС-и. Безспорно се установи както текстът на посланието, така и авторството, доколкото със свои изявления, публикувани в средствата за масово осведомяване, г-н Бареков го потвърди. Безспорен е и фактът за времето на изпращане на съобщенията и широкият кръг адресати, избиратели, подбрани на случаен принцип.

Съобщението е изписано на латиница, въпреки че честити празника на българската просвета и култура и славянската писменост.

Няма данни същото лице или неправителствената организация да е изпращало подобни съобщения в миналото на този ден, когато не са предстояли избори на следващия ден.

Наименованието на сдружението съвпада с наименованието на партия от коалиция, участник с кандидатска листа в изборите за членове Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. Физическото лице, упоменато като подател, представлява както сдружението, така и партията, и коалицията, и е регистриран като кандидат за член на Европейския парламент.

В § 1, т. 17 от ДР на Изборния кодекс е дадено законовото определение за предизборна агитация.

Централната избирателна комисия е на становището, че макар и в конкретния случай да не се съдържа пряк призив за подкрепа или неподкрепа на кандидат - партия, коалиция или инициативен комитет при участие в изборите, определено се съдържа внушение за такава подкрепа.

Налице е нарушение на императивната забрана, съдържаща се в чл. 182, ал. 4 от Изборния кодекс, за извършване на предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден.

Предвид горното и на основание чл. 182, ал. 4 от Изборния кодекс във връзка с § 1, т. 17 от ДР на Изборния Кодекс и чл. 480, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Установява извършено нарушение на чл. 182, ал. 4 от Изборния кодекс от лицето Николай Тихомиров Бареков и от „Гражданско сдружение България без цензура", БУЛСТАТ 176666205, представлявано от Николай Тихомиров Бареков, регистрирано като неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за членове Европейския парламент от Република България с Решение № 496-ЕП от 22.05.2014 г.

Възлага на председателя на Централната избирателна комисия да състави актове за установяване на административни нарушения, установени с настоящото решение, на физическото лице Николай Тихомиров Бареков и на „Гражданско Сдружение България без цензура".

След връчването им актовете да се изпратят на областния управител.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3498-НС / 23.06.2024

    относно: обявяване на Стоян Александров Михалев за народен представител от Двадесет и четвърти изборен район – София, в Петдесетото Народно събрание

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • всички решения