Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 527-ПВР/МИ
София, 25 август 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Алфатар, област Силистра, назначена с Решение № 249-ПВР/МИ от 14.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-411/24.08.2011 г. от общинския ръководител и преупълномощена да представлява ПП"ГЕРБ" в община Алфатар, област Силистра, Янка Стоянова Господинова да бъде направена промяна в състава на ОИК в община Алфатар, като на мястото на председателя Марин Ников Маринов да бъде назначена Кица Василева Иванова, ЕГН ..., и на мястото на членовете на ОИК Галина Василева Костова и Росица Петрова Петрова от квотата на ПП "ГЕРБ" да бъдат назначени за членове на ОИК Павлина Савова Стоева, ЕГН ..., и Тамара Борисова Вацева, ЕГН .... Предложението е придружено от саморъчно подписани заявления от Марин Ников Маринов за освобождаването му като председател, Галина Василева Костова и Росица Петрова Петрова за освобождаването им членове на ОИК по лични причини, декларации по чл. 16, ал. 2 от ИК, копия от личните карти и копия от дипломите за висше образование на Кица Василева Иванова, Павлина Савова Стоева и Тамара Борисова Вацева.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК в община Алфатар, област Силистра, Марин Ников Маринов, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за председател на ОИК в община Алфатар, област Силистра, Кица Василева Иванова, ЕГН ....
ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Алфатар, област Силистра, Галина Василева Костова, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА като член на ОИК в община Силистра, област Силистра, Павлина Савова Стоева, ЕГН ....
ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Алфатар, област Силистра, Росица Петрова Петрова, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА като член на ОИК в община Алфатар, област Силистра, Тамара Борисова Вацева, ЕГН ....


ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Андреева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения