Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 5164-МИ/НР
София, 19.02.2019

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Омуртаг, област Търговище

С вх. № МИ-10-5 от 14.02.2019 г. е постъпило предложение от Хамди Мехмедов Илиязов – председател на ОбС на ДПС – Търговище, упълномощен представител на ПП ДПС, за секретар на ОИК – Омуртаг, да бъде назначена Владислава Пламенова Петрова на мястото на освободения с Решение № 5161-МИ/НР от 7 февруари 2019 г. на ЦИК Адалберт Адалбертов Бутрев.

Към предложението са приложени: заверено копие от пълномощно № 85 от 22.05.2017 г. от Мустафа Карадайъ – председател на ПП ДПС, в полза на Хамди Мехмедов Илиязов; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК; заверено копие от дипломата за завършено висше образование и от удостоверение за правоспособност на Владислава Пламенова Петрова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за секретар на ОИК – Омуртаг, област Търговище, Владислава Пламенова Петрова, ЕГН ….

На назначения секретар на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на 19.02.2019 в 14:12 часа

Календар

Решения

  • № 5176-НР/НС / 20.03.2019

    относно: искане за отваряне на помещения в Общинска администрация – гр. Пордим, в които се съхраняват изборни книжа и материали от националния референдум на 6 ноември 2016 г. и от изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

  • № 5175-НС / 20.03.2019

    относно: искане за отваряне на запечатанo помещение в административната сграда на община Монтана, област Монтана, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за народни представители през 2017 г.

  • № 5174 / 19.03.2019

    относно: искане за отваряне на запечатанo помещение в административната сграда на община Якимово, област Монтана, в което се съхраняват изборни книжа и материали от националните референдуми през 2013 г., 2015 г. и 2016 г., от произведените избори за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г., от изборите за общински съветници и кметове през 2015 г., от изборите за президент и вицепрезидент на републиката през 2016 г. и изборите за народни представители през 2017 г.

  • всички решения