Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 5152
София, 18 декември 2018 г.

ОТНОСНО: Предоставяне на достъп до обществена информация

В Централната избирателна комисия е постъпило заявление за предоставяне на достъп до обществена информация с вх. № НС-29-1 от 05.12.2018 г., подадено от ПП Движение Да България, представлявано от председателя Христо Иванов.

Заявителят иска да му се предостави информация за това дали са съставени от председателя на ЦИК актове за установяване на административни нарушения въз основа на Решение № 4397-НС от 02.03.2017 г., Решение № 4396-НС от 02.03.2017 г., Решение № 4422-НС от 07.03.2017 г., Решение № 4430-НС от 08.03.2017 г., Решение № 4453-НС от 09.03.2017 г., Решение № 4452-НС от 11.03.2017 г., Решение № 4451-НС от 09.03.2017 г., Решение № 4488-НС от 09.03.2017 г., Решение № 4503-НС от 14.03.2017 г., Решение № 4523-НС от 16.03.2017 г., Решение № 4547-НС от 18.03.2017 г., Решение № 4546-НС от 18.03.2017 г., Решение № 4548-НС от 19.03.2017 г., Решение № 4571-НС от 21.03.2017 г., Решение № 4570-НС от 21.03.2017 г., Решение № 4586-НС от 22.03.2017 г., Решение № 4629-НС от 24.03.2017 г., Решение № 4628-НС от 24.03.2017 г., Решение № 4623-НС от 24.03.2017 г., Решение № 4640-НС от 25.03.2017 г., Решение № 4655-НС от 26.03.2017 г., Решение № 4645-НС от 26.03.2017 г. на Централната избирателна комисия.

В случай че са съставени актове от председателя на ЦИК, моли да му бъдат предоставени копия на същите.

Заявителят е посочил, че желае да получи исканата информация по електронен път на адрес: [email protected]

Централната избирателна комисия, след като разгледа заявлението относно това дали са съставени от председателя на ЦИК актове за установяване на административни нарушения въз основа на изброените по-горе решения на Централната избирателна комисия и при наличие на законовите предпоставки по ЗДОИ, предоставя на заявителя следната информация:

На основание Решение № 4397-НС от 02.03.2017 г. на ЦИК председателят на ЦИК е съставил Акт № 1-НС от 02.03.2017 г. за установяване на административно нарушение против Петьо Христов Блъсков, главен редактор на вестник „Труд“, за нарушение на чл. 179 от Изборния кодекс.

На основание Решение № 4396-НС от 02.03.2017 г. на ЦИК председателят на ЦИК е съставил Акт № 2-НС от 02.03.2017 г. за установяване на административно нарушение против Борислав Валентинов Зюмбюлев, главен редактор на вестник „24 часа“, за нарушение на чл. 179 от Изборния кодекс.

На основание Решение № 4422-НС от 07.03.2017 г. на ЦИК председателят на ЦИК е съставил Акт № 3-НС от 08.03.2017 г. за установяване на административно нарушение против Мартин Христов Христов, управител на доставчика на медийни услуги „Вижън Лаб“ ЕООД, за нарушение на чл. 179 от Изборния кодекс.

На основание Решение № 4422-НС от 07.03.2017 г. на ЦИК председателят на ЦИК е съставил Акт № 4-НС от 08.03.2017 г. за установяване на административно нарушение против Мартин Христов Христов, управител на доставчика на медийни услуги „Вижън Лаб“ ЕООД, за нарушение на чл. 183, ал. 2 от Изборния кодекс.

На основание Решение № 4430-НС от 08.03.2017 г. на ЦИК председателят на ЦИК е съставил Акт № 7-НС от 08.03.2017 г. за установяване на административно нарушение против КП „Обединение ДОСТ“, представлявана от Лютви Ахмед Местан и Орхан Ахмедов Исмаилов, за нарушение на чл. 183, ал. 4 от Изборния кодекс.

На основание Решение № 4453-НС от 09.03.2017 г. на ЦИК председателят на ЦИК е съставил Акт № 5-НС от 10.03.2017 г. за установяване на административно нарушение против ПП „АТАКА“, представлявана от Волен Николов Сидеров, за нарушение на чл. 205, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс.

На основание Решение № 4452-НС от 09.03.2017 г. на ЦИК председателят на ЦИК е съставил Акт № 47-НС от 29.03.2017 г. за установяване на административно нарушение против Александър Иванов Атанасов от БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ, за нарушение на чл. 183, ал. 4 от Изборния кодекс.

На основание Решение № 4451-НС от 09.03.2017 г. на ЦИК председателят на ЦИК е съставил Акт № 8-НС от 10.03.2017 г. за установяване на административно нарушение против Волен Николов Сидеров, представляващ ПП „АТАКА“, за нарушение на чл. 183, ал. 4 от Изборния кодекс.

На основание Решение № 4488-НС от 11.03.2017 г. на ЦИК председателят на ЦИК е съставил Акт № 6-НС от 11.03.2017 г. за установяване на административно нарушение против КП „Обединение ДОСТ“, представлявана от Лютви Ахмед Местан и Орхан Ахмедов Исмаилов, за нарушение на чл. 181, ал. 2 от Изборния кодекс.

На основание Решение № 4503-НС от 14.03.2017 г. на ЦИК председателят на ЦИК не е съставил акт за установяване на административно нарушение, тъй като не е установена самоличността на физическото лице, което носи редакционна отговорност.

С Решение № 4523-НС от 16.03.2017 г. на ЦИК комисията е постановила само незабавно премахване на агитационни материали (билбордове) с изписано „ПП „ГЕРБ“ на територията на цялата страна от областните управители.

На основание Решение № 4547-НС от 18.03.2017 г. на ЦИК председателят на ЦИК е съставил Акт № 12-НС от 18.03.2017 г. за установяване на административно нарушение против Огнян Димитров Димов, управител на „Елит Медия България“ ЕООД, за нарушение на чл. 179 от Изборния кодекс.

На основание Решение № 4547-НС от 18.03.2017 г. на ЦИК председателят на ЦИК е съставил Акт № 14-НС от 18.03.2017 г. за установяване на административно нарушение против Ива Стоянова Стоянова, управител на „Елит Медия България“ ЕООД, за нарушение на чл. 179 от Изборния кодекс.

На основание Решение № 4546-НС от 18.03.2017 г. на ЦИК е постановено решение за отхвърляне по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс, поради което не е налице основание за съставяне на акт за административно нарушение.

На основание Решение № 4548-НС от 19.03.2017 г. на ЦИК е постановено решение за отхвърляне по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс, поради което не е налице основание за съставяне на акт за административно нарушение.

На основание Решение № 4571-НС от 21.03.2017 г. на ЦИК председателят на ЦИК е съставил Акт № 23-НС от 21.03.2017 г. за установяване на административно нарушение против „Нова Броудкастинг Груп“ АД, представлявано от Дидие Жорж Филип Щосел, за нарушение на чл. 205, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс.

На основание Решение № 4570-НС от 21.03.2017 г. на ЦИК председателят на ЦИК е съставил Акт № 19-НС от 21.03.2017 г. за установяване на административно нарушение против Лютви Ахмед Местан в качеството му на представляващ коалиция „Обединение ДОСТ“ за нарушение на чл. 181, ал. 2 от Изборния кодекс.

На основание Решение № 4570-НС от 21.03.2017 г. на ЦИК председателят на ЦИК е съставил Акт № 20-НС от 21.03.2017 г. за установяване на административно нарушение против Орхан Ахмедов Исмаилов в качеството му на представляващ коалиция „Обединение ДОСТ“ за нарушение на чл. 181, ал. 2 от Изборния кодекс.

На основание Решение № 4570-НС от 21.03.2017 г. на ЦИК председателят на ЦИК е съставил Акт № 21-НС от 21.03.2017 г. за установяване на административно нарушение против Лютви Ахмед Местан, в качеството му на представляващ коалиция „Обединение ДОСТ“ за нарушение на чл. 183, ал. 4 от Изборния кодекс.

На основание Решение № 4570-НС от 21.03.2017 г. на ЦИК председателят на ЦИК е съставил Акт № 22-НС от 21.03.2017 г. за установяване на административно нарушение против Орхан Ахмедов Исмаилов в качеството му на представляващ коалиция „Обединение ДОСТ“ за нарушение на чл. 183, ал. 4 от Изборния кодекс.

На основание Решение № 4586-НС от 22.03.2017 г. на ЦИК председателят на ЦИК не е съставил акт за установяване на административно нарушение, тъй като не е установена самоличността на собственика и на главния редактор.

На основание Решение № 4629-НС от 24.03.2017 г. на ЦИК председателят на ЦИК е съставил Акт № 28-НС от 24.03.2017 г. за установяване на административно нарушение против „Нова Броудкастинг Груп“ АД, представлявано от Дидие Жорж Филип Щосел, за нарушение на чл. 205, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс.

На основание Решение № 4628-НС от 24.03.2017 г. на ЦИК председателят на ЦИК е съставил Акт № 27-НС от 24.03.2017 г. за установяване на административно нарушение против „Нова Броудкастинг Груп“ АД, представлявано от Дидие Жорж Филип Щосел, за нарушение на чл. 205, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс.

На основание Решение № 4623-НС от 24.03.2017 г. на ЦИК председателят на ЦИК е съставил Акт № 25-НС от 24.03.2017 г. за установяване на административно нарушение против Лютви Ахмед Местан в качеството му на представляващ коалиция „Обединение ДОСТ“ за нарушение на чл. 181, ал. 2 от Изборния кодекс.

На основание Решение № 4623-НС от 24.03.2017 г. на ЦИК председателят на ЦИК е съставил Акт № 26-НС от 24.03.2017 г. за установяване на административно нарушение против Орхан Ахмедов Исмаилов в качеството му на представляващ коалиция „Обединение ДОСТ“ за нарушение на чл. 181, ал. 2 от Изборния кодекс.

На основание Решение № 4640-НС от 25.03.2017 г. на ЦИК председателят на ЦИК е съставил Акт № 31-НС от 25.03.2017 г. за установяване на административно нарушение против Орхан Ахмедов Исмаилов в качеството му на представляващ коалиция „Обединение ДОСТ“ за нарушение на чл. 181, ал. 2 от Изборния кодекс.

На основание Решение № 4640-НС от 25.03.2017 г. на ЦИК председателят на ЦИК е съставил Акт № 32-НС от 25.03.2017 г. за установяване на административно нарушение против Лютви Ахмед Местан в качеството му на представляващ коалиция „Обединение ДОСТ“ за нарушение на чл. 181, ал. 2 от Изборния кодекс.

На основание Решение № 4655-НС от 26.03.2017 г. на ЦИК председателят на ЦИК е съставил Акт № 42-НС от 27.03.2017 г. за установяване на административно нарушение против „Медия груп 24“ ООД, представлявано поотделно от управителите Веселин Костадинов Живков и Кирил Георгиев Налджиев, за нарушение на чл. 205, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс.

На основание Решение № 4645-НС от 26.03.2017 г. на ЦИК председателят на ЦИК е съставил Акт № 35-НС от 27.03.2017 г. за установяване на административно нарушение против „Пик Нюз“ ЕООД, представлявано от управителя Недялко Недялков Йорданов, за нарушение на чл. 182, ал. 4 от Изборния кодекс.

Изброените по-горе актове за установяване на административни нарушения не се съхраняват в ЦИК. Същите, ведно с административнонаказателните преписки към тях, са изпратени съответно на Областния управител на област София и на Областния управител на област Пловдив за съставяне на наказателни постановления. Ето защо, искането по т. 2 от заявлението следва да се препрати по компетентност на областните управители на област София и на област Пловдив.

За пълнота на информацията, описаните по-горе актове за установяване на административно нарушение изцяло възпроизвеждат съдържанието на цитираните по-горе решения на ЦИК.

С оглед гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от ИК във връзка с чл. 3, ал. 1, чл. 28, ал. 2 и чл. 32, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДОСТАВЯ исканата информация по т. 1 от заявление за достъп до обществена информация на ПП Движение Да България, представлявано от председателя Христо Иванов, която се съдържа в решението.

Информацията да се предостави по електронен път на имейл адрес на заявителя: [email protected]

ИЗПРАЩА по компетентност на Областния управител на област София-град с адрес: гр. София 1000, ул. „Алабин“ № 22, и на Областния управител на област Пловдив: гр. Пловдив 4002, пл. „Никола Мушанов“ № 1, искането по т. 2 от заявлението за предоставяне на достъп до обществена информация с вх. № НС-29-1 от 05.12.2018 г., подадено от ПП Движение Да България, представлявано от председателя Христо Иванов.

Контролът по изпълнението на решението се възлага на директора на дирекция „Администрация“.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд –София-град, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • № 3495-МИ / 21.06.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ ЕКОГЛАСНОСТ“ за участие в новите и частични избори за общински съветници и за кметове на 23 юни 2024 г.

  • всички решения