Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 515-МИ
София, 28 август 2021 г.

ОТНОСНО: допускане на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в частичните избори, насрочени на 3 октомври 2021 г.

Постъпило е заявление от коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, подписано от Корнелия Петрова Нинова – представляваща коалицията, заведено под № 1 на 27 август 2021 г. в регистъра на коалициите за участие в частичните избори за кмет на община Калояново, област Пловдив, за кмет на община Стражица, област Велико Търново, кмет на кметство Дебелт, община Средец, област Бургас, за кмет на кметство Сливница, община Кресна, област Благоевград, за кмет на кметство Арчар, община Димово, област Видин, за кмет на кметство Аспарухово, община Левски, област Плевен,  за кмет на кметство Церово, община Благоевград, област Благоевград, за кмет на кметство Охлювец, община Кърджали, област Кърджали, за кмет на кметство Буковлък, община Плевен, област Плевен, за кмет на кметство Дянково, община Разград, област Разград, за кмет на кметство Студен кладенец, община Крумовград, област Кърджали, за кмет на кметство Церовище, община Омуртаг, област Търговище, за кмет на кметство Копринка, община Казанлък, област Стара Загора, и за кмет на кметство Вакарел, община Ихтиман, Софийска област, насрочени на 3 октомври 2021 г.

Заявено е искане за наименованието на партията в бюлетината по следния начин: „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“.

Към заявлението са приложени:

1. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „Българска социалистическа партия“, издадено на 23.08.2021 г. от СГС, VІ-8 състав, по ф.д. № 1969/1990 г.

2. Удостоверение № 48-00-896 от 25.08.2021 г. от Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2018, 2019 и 2020 г.

3. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „Комунистическа партия на България“, издадено на 23.08.2021 г. от СГС, VІ-8 състав, по ф.д. № 902/1997 г.

4. Удостоверение № 48-00-895 от 25.08.2021 г. от Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2018, 2019 и 2020 г.

5. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „Нова зора“, издадено на 23.08.2021 г. от СГС, VІ-8 състав, по ф.д. № 15936/1993 г.

6. Удостоверение № 48-00-894 от 25.08.2021 г. от Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2018, 2019 и 2020 г.

7. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „Политически клуб „Екогласност“, издадено на 26.08.2021 г. от СГС, VІ-8 състав, по ф.д. № 2471/1990 г.

8. Удостоверение № 48-00-908 от 27.08.2021 г. от Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2018, 2019 и 2020 г.

9. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „Политически клуб „Тракия“, издадено на 23.08.2021 г. от СГС, VІ-7 състав, по ф.д. № 886/2001 г.

10. Удостоверение № 48-00-893 от 25.08.2021 г. от Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2018, 2019 и 2020 г.

11. Пълномощно в полза на Аглика Стефчева Виденова.

Коалицията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 1012-МИ от 09.09.2019 г. за участие в общите избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

Налице са изискванията на чл. 464 от Изборния кодекс и Решение № 1841-МИ от 16 юли 2020 г. на Централната избирателна комисия за допускане на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в частичните избори, насрочени на 3 октомври 2021 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“, чл. 464 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в частичните избори за кмет на община Калояново, област Пловдив, за кмет на община Стражица, област Велико Търново, кмет на кметство Дебелт, община Средец, област Бургас, за кмет на кметство Сливница, община Кресна, област Благоевград, за кмет на кметство Арчар, община Димово, област Видин, за кмет на кметство Аспарухово, община Левски, област Плевен,  за кмет на кметство Церово, община Благоевград, област Благоевград, за кмет на кметство Охлювец, община Кърджали, област Кърджали, за кмет на кметство Буковлък, община Плевен, област Плевен, за кмет на кметство Дянково, община Разград, област Разград, за кмет на кметство Студен кладенец, община Крумовград, област Кърджали, за кмет на кметство Церовище, община Омуртаг, област Търговище, за кмет на кметство Копринка, община Казанлък, област Стара Загора, и за кмет на кметство Вакарел, община Ихтиман, Софийска област, насрочени на 3 октомври 2021 г.

Наименованието на коалицията в бюлетината е: БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3488-ЕП/НС / 18.06.2024

    относно: жалба от Малина Маринова Найденова – заместник-председател на РИК – 23 – София, срещу решение № 175-ЕП/НС от 13.06.2024 г. на РИК 23 – София

  • № 3487-МИ / 18.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Царево, област Бургас

  • № 3486-МИ / 18.06.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Коиловци, община Плевен, област Плевен

  • всички решения