Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 502-ПВР/МИ
София, 24 август 2011 г.

ОТНОСНО:  поправка на техническа грешка, допусната в Решение № 266-ПВР/МИ от 15.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е писмо вх. № ОИК-384 от 23.08.2011 г. от кмета на община Ардино, област Кърджали, в което се заявява, че в Решение № 266-ПВР/МИ от 15 август 2011 г. на ЦИК при назначаване на състава на ОИК в община Ардино, област Кърджали, е допусната грешка във бащиното име на председателя на ОИК в община Ардино, Цветомир Цветков Хаджиев, което е изписано грешно като „Цветомир Цветанов Хаджиев" вместо „Цветомир Цветков Хаджиев".
Налице е техническа грешка, поради което и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 266-ПВР/МИ от 15 август 2011 г. на ЦИК, като бащиното име на председателя на ОИК в община Ардино, област Кърджали, Цветомир Цветков Хаджиев вместо „Цветанов" да се чете „ЦВЕТКОВ".


ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мая Андреева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1604-НС / 08.02.2023

    относно: единната номерация и начина на защита на удостоверенията за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1603-НС / 08.02.2023

    относно: определяне на условията и реда за видеонаблюдението в реално време и видеозаснемане след обявяване края на изборния ден в секционните избирателни комисии при преброяването на гласовете и съставянето на протокола при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1602-НС / 07.02.2023

    относно: единна номерация на секциите за гласуване извън страната на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения