Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 50-ЕП
София, 3 април 2019 г.

ОТНОСНО: единната номерация и начина на защита на удостоверенията за гласуване на друго място в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 37, чл. 34, ал. 1, чл. 35, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. За гласуване на друго място в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. се издава удостоверение за гласуване на друго място съгласно образец – Приложение № 19-ЕП от изборните книжа, утвърдени с Решение № 26-ЕП от 31 март 2019 г. на ЦИК.
 2. Удостоверенията за гласуване на друго място имат единна номерация за територията на цялата страна, като номерацията се състои от девет цифри, подредени в групи АА ВВ СС ХХХ съгласно Решение № 9-ЕП от 26 март 2019 г. на ЦИК, и от поредния номер в регистъра за издаване на удостоверения за гласуване на друго място в съответната общинска администрация.
 3. Удостоверенията за гласуване на друго място се отпечатват на цветна хартия и с цветно мастило.
 4. Върху удостоверенията се отпечатва уникален фабричен номер и микротекст.

Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1604-НС / 08.02.2023

  относно: единната номерация и начина на защита на удостоверенията за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 • № 1603-НС / 08.02.2023

  относно: определяне на условията и реда за видеонаблюдението в реално време и видеозаснемане след обявяване края на изборния ден в секционните избирателни комисии при преброяването на гласовете и съставянето на протокола при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 • № 1602-НС / 07.02.2023

  относно: единна номерация на секциите за гласуване извън страната на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 • всички решения