Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 50-ЕП
София, 03.04.2019

ОТНОСНО: единната номерация и начина на защита на удостоверенията за гласуване на друго място в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 37, чл. 34, ал. 1, чл. 35, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. За гласуване на друго място в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. се издава удостоверение за гласуване на друго място съгласно образец – Приложение № 19-ЕП от изборните книжа, утвърдени с Решение № 26-ЕП от 31 март 2019 г. на ЦИК.
 2. Удостоверенията за гласуване на друго място имат единна номерация за територията на цялата страна, като номерацията се състои от девет цифри, подредени в групи АА ВВ СС ХХХ съгласно Решение № 9-ЕП от 26 март 2019 г. на ЦИК, и от поредния номер в регистъра за издаване на удостоверения за гласуване на друго място в съответната общинска администрация.
 3. Удостоверенията за гласуване на друго място се отпечатват на цветна хартия и с цветно мастило.
 4. Върху удостоверенията се отпечатва уникален фабричен номер и микротекст.

Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1860-МИ / 10.08.2020

  относно: допускане на партия „ГЕРБ“ за участие в новите избори, насрочени на 27 септември 2020 г.

 • № 1859-МИ / 10.08.2020

  относно: допускане на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в частичните избори, насрочени на 27 септември 2020 г

 • № 1858-МИ / 10.08.2020

  относно: допускане на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в новите избори, насрочени на 27 септември 2020 г.

 • всички решения