Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 50-ЕП
София, 3 април 2019 г.

ОТНОСНО: единната номерация и начина на защита на удостоверенията за гласуване на друго място в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 37, чл. 34, ал. 1, чл. 35, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. За гласуване на друго място в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. се издава удостоверение за гласуване на друго място съгласно образец – Приложение № 19-ЕП от изборните книжа, утвърдени с Решение № 26-ЕП от 31 март 2019 г. на ЦИК.
 2. Удостоверенията за гласуване на друго място имат единна номерация за територията на цялата страна, като номерацията се състои от девет цифри, подредени в групи АА ВВ СС ХХХ съгласно Решение № 9-ЕП от 26 март 2019 г. на ЦИК, и от поредния номер в регистъра за издаване на удостоверения за гласуване на друго място в съответната общинска администрация.
 3. Удостоверенията за гласуване на друго място се отпечатват на цветна хартия и с цветно мастило.
 4. Върху удостоверенията се отпечатва уникален фабричен номер и микротекст.

Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 2921-МИ / 07.12.2023

  относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

 • № 2920-МИ / 05.12.2023

  относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

 • № 2919-МИ / 30.11.2023

  относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

 • всички решения