Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4984-МИ
София, 15 февруари 2018 г.

ОТНОСНО: предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Маломир, община Върбица, област Шумен

Общинска избирателна комисия – Върбица, с писмо вх. № ЧМИ-15-8 от 12.02.2018 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че с решение № 206 от 07.02.2018 г. на основание чл. 42, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА са прекратени предсрочно пълномощията на кмета на кметство Маломир, община Върбица, област Шумен, Даниел Трендафилов Перушински.

Към писмото са приложени: решение № 206 от 07.02.2018 г.; решение № 207 от 08.02.2018 г. на ОИК – Върбица; уведомително писмо от кмета на кметство Маломир, удостоверение рег. № 372000-2470/06.02.2018 г. на ОДМВР – гр. Шумен, писмо от община Върбица до ОИК – Върбица за броя на населението по постоянен адрес в с. Маломир по справка на ГД „ГРАО“ към 05.02.2018 г. – 560 жители по постоянен адрес, поради което кметство Маломир отговаря на изискването по чл. 16, т. 1 от ЗАТУРБ.

Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Върбица, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс, поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на Президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Маломир, община Върбица, област Шумен.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения