Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4965-МИ
София, 23 януари 2018 г.

ОТНОСНО: предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на община Макреш, област Видин

Общинска избирателна комисия – Макреш, с писмо вх. № МИ-15-10/16.01.2018 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че със свое решение № 125 от 04.01.2018 г. на основание чл. 42, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА са прекратени предсрочно пълномощията на кмета на община Макреш, област Видин, Иван Каменов Вълчев.

Към уведомлението са приложени: заявление от Иван Каменов Вълчев, вх. № 290/29.12.2017 г.; копие от потвърждение на подаденото заявление, вх. № 291/29.12.2017 г.; копие от уведомление от председателя на Общински съвет – Макреш, изх. № 1 от 02.01.2018 г.; протокол от проведено заседание на ОИК – Макреш, от 04.01.2018; решение № 125 от 04.01.2018 г. на ОИК – Макреш.

След като разгледа представените документи, Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Макреш, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс.

Централната избирателна комисия намира, че са налице изискванията на чл. 463, ал. 1 от ИК за произвеждане на частичен избор за кмет на община Макреш, поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на Президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на община Макреш, област Видин.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения