Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4958-МИ
София, 12 януари 2018 г.

ОТНОСНО: определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на нови и частични избори

На основание чл. 57, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 78, чл. 83, ал. 4, чл. 463, чл. 464, т. 11 и 12, чл. 465 и чл. 468 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

 

 1. ОПРЕДЕЛЯ месечно възнаграждение на членовете на ОИК за подготовка и произвеждане на нови или частични избори за кмет на община, съгласно методиката – приложение към решението, както следва:

 

Председател                                  - 710 лева

Заместник-председател              - 640 лева

Секретар                                         - 640 лева

Член                                                 - 600 лева

 

 1. ОПРЕДЕЛЯ месечно възнаграждение на членовете на ОИК за подготовка и произвеждане на нови или частични избори за кметове на кметства, съгласно методиката – приложение към решението, както следва:

 

Председател                                    - 610 лева

Заместник-председател                    - 550 лева

Секретар                                         - 550 лева

Член                                                 - 520 лева

 

 1. ОПРЕДЕЛЯ еднократно възнаграждение на членовете на  СИК/ПСИК за произвеждане на нови и частични избори за кметове на общини/кметства, както следва:

Председател                                    - 64 лева

Заместник-председател                    - 58 лева

Секретар                                          - 58 лева

Член                                                 - 54 лева

 

 1. На членовете на СИК/ПСИК по чл. 444, ал. 1 от ИК, които ще предават протоколите и книжата, определя по 10 лв. допълнително възнаграждение извън посоченото по т. 3. За удостоверяване обстоятелството кои членове на секционната избирателна комисия са осъществили предаването на книжата и материалите тези членове на СИК/ПСИК предават на приемащия член на ОИК удостоверението си за член на СИК/ПСИК. На гърба на удостоверението се изписва текстът „предал изборните книжа“. Под текста се подписва представител на ОИК, който полага печат на ОИК и връща удостоверението обратно на члена на СИК за легитимирането му пред съответната общинска администрация, която следва да изплати възнаграждението.
 2. При произвеждане на втори тур на членовете на СИК/ПСИК се изплаща ново възнаграждение в размерите по т. 3 и 4 от настоящото решение.
 3. Възнагражденията на ОИК и СИК/ПСИК за новите избори са за сметка на държавния бюджет и не се облагат с данъци по ЗДДФЛ. Осигурителните вноски по Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване са за сметка на държавния бюджет.
 4. За насрочените нови избори членовете на ОИК получават месечното възнаграждение за времето от 50 дни преди изборния ден до 7 дни след обявяване на окончателните резултати от изборите в размерите, посочени в т. 1 или 2 от настоящото решение, в зависимост от вида на избора, а именно кмет на община или кмет на кметство.
 5. Разходите по организационно-техническата подготовка и обезпечаване на частичните избори, в т.ч. и възнагражденията на ОИК, СИК и ПСИК, включително с техника и консумативи са, за сметка на общинския бюджет. Осигурителните вноски по Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване са за сметка на общинския бюджет.
 6. За насрочените частични избори за кметове членовете на ОИК получават месечно възнаграждение за времето от 40 дни преди изборния ден до 7 дни след обявяване на окончателните резултати, посочени в т. 1 или 2 от настоящото решение в зависимост от вида на избора, а именно кмет на община или кмет на кметство.
 7. Членовете на ОИК за времето, през което получават месечно възнаграждение, не получават отделно възнаграждение за заседания и дежурства по реда на чл. 83, ал. 4 от ИК.
 8. Разрешава при необходимост наемането на един IT специалист за подпомагане дейността на ОИК по време на активния период, който осигурява техническо организиране на заседанията, поддръжка на страницата, електронната поща и регистрите, водени от ОИК.

11.1. Общинската избирателна комисия може да възлага и други дейности на специалиста.

11.2. Определя еднократно възнаграждение на IT специалист към ОИК, в които се произвеждат нови избори, за периода от започване на работа на ОИК по подготовката и произвеждането на изборите до 7 дни от обявяване на изборния резултат в размер до 510 лв. Конкретното лице, както и размерът на възнаграждението и функциите по договора се определят с решение на ОИК, заверено копие от което се изпраща на кмета на общината за сключване на договор. Разходите са за сметка на държавния бюджет.

11.3. Определя еднократно възнаграждение на IT специалист към ОИК, в които се произвеждат частични избори, за периода от започване на работа на ОИК по подготовката и произвеждането на изборите до 7 дни от обявяване на изборния резултат в размер до 430 лв. Конкретното лице, както и размерът на възнаграждението и функциите по договора се определят с решение на ОИК, заверено копие от което се изпраща на кмета на общината за сключване на договор. Разходите са за сметка на общинския бюджет.

 1. 12. За времето по т. 9 разходите за пътуване на членовете на общинските избирателни комисии, чийто настоящ адрес не е в населеното място, където се провеждат заседанията на общинската избирателна комисия, се заплащат от общинския бюджет срещу представяне на разходооправдателен документ и при спазване на действащите правила и нормативи.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  3031 

Решения

 • № 1145-МИ / 12.05.2022

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на община Вълчи дол, област Варна

 • № 1144-МИ / 10.05.2022

  относно: промяна в състава на ОИК – Бойница, област Видин

 • № 1143 / 04.05.2022

  относно: определяне на изпълнител на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на 12 837 комплекта специализирани устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517”

 • всички решения