Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 494-ПВР/МИ
София, 23 август 2011 г.

ОТНОСНО:  поправка на техническа грешка, допусната в Решение № 144-ПВР/МИ от 10.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е писмо вх. № ОИК-344 от 19.08.2011 г. от секретаря на община Лъки, област Пловдив, в което се заявява, че в Решение № 144-ПВР/МИ от 10 август 2011 г. на ЦИК при назначаване на състава на ОИК в община Лъки, област Пловдив, е допусната грешка във фамилното име на члена на ОИК в община Лъки, Юлия Чавдарова Йорданова, което е изписано грешно като „Иванова" вместо „Йорданова". Допълнително е постъпило копие от личната карта на Юлия Чавдарова Йорданова.
Налице е техническа грешка, поради което и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 144-ПВР/МИ от 10 август 2011 г. на ЦИК, като на стр. 2, ред 6 отгоре надолу фамилното име на члена на ОИК в община Лъки, област Пловдив, Юлия Чавдарова Йорданова вместо Иванова да се чете „ЙОРДАНОВА".


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3361-МИ / 24.05.2024

    относно: жалба от Н. Г. З. – областен председател на партия „Движение за права и свободи“, срещу решение № 010-ЧМИ от 21.05.2024 г. на ОИК – Кочериново

  • № 3360-ЕП/НС / 23.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3359-ЕП/НС / 23.05.2024

    относно: приемане на Правила относно реда и условията за извършване на доверено изграждане на изходен код, който ще се използва за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения