Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 491-ЕП
София, 22 май 2014 г.

ОТНОСНО: заличаване регистрация на наблюдатели от фондация „ИНСТИТУТ ЗА МОДЕРНА ПОЛИТИКА“

Постъпило е заявление вх. № ЕП-18-136 от 20.05.2014 г. от Фондация „Институт за модерна политика", регистрирана с Решение № 170-ЕП от 15.04.2014 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, с искане за заличаване на регистрирани наблюдатели на фондацията.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ЗАЛИЧАВА регистрацията на регистрирани наблюдатели на фондацията, както следва:

 1. Веселин Асенов Манчев, ЕГН ...
 2. Десислава Павлинова Манчева, ЕГН ...
 3. Славян Стефанов Сапарев, ЕГН ...

Анулира издадените удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1595-НС / 06.02.2023

  относно: регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 • № 1594-НС / 06.02.2023

  относно: реда за проверка на списъците с избиратели, подкрепящи регистрацията на партии, коалиции и независими кандидати за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 • № 1593-НС / 06.02.2023

  относно: определяне формата и структурирания електронен вид на списъка на избиратели, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 • всички решения