Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 49-ЕП
София, 3 април 2019 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Двадесет и пети район – София, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област София-град с вх. № ЕП-05-4\7 от 29.03.2019 г. на ЦИК с предложение за състав на РИК 25 – София. Към писмото са представени протокол от 28.03.2019 г. за проведените консултации при областния управител за състав на РИК, ведно с направените предложения от участвалите партии и коалиции и приложените към тях документи.

На консултациите са участвали надлежно упълномощени представители на всички парламентарно представени партии и коалиции, както и коалиции, които не са парламентарно представени, но имат избрани с техни листи членове на Европейския парламент от Република България. От представената преписка се установява, че са спазени изискванията на Изборния кодекс за провеждане на консултациите, участвалите партии и коалиции са направили предложение за състава на РИК, в което се съдържат изискуемите документи съгласно чл. 60, ал. 3 и 4 ИК.

В резултат на проведените консултации е постигнато съгласие между участниците по отношение на състава и ръководството на Районна избирателна комисия в Двадесет и пети район – София.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 10 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4, 5 и 6 от Изборния кодекс и Решение № 8 от 26 март 2019 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен– София, в състав от 19 членове, както следва:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Виолета Красимирова Темелкова-Петрова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Людмилов Владимиров
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветелина Мартен Калеева
СЕКРЕТАР: Жана Бориславова Иванова
ЧЛЕНОВЕ: Валери Георгиев Якимов
  Диян Сашов Асенов
  Ирина Цекова Иванова
  Силвия Захариева Качулкова
  Соня Боянова Василева
  Христианна Василева Василева
  Мариника Иванова Якова
  Ивайло Веселинов Василев
  Денчо Славов Славов
  Валери Василев Балев
  Валя Димитрова Разпопова
  Венцислав Василев Йотов
  Васил Светославов Христов
  Веселина Кирилова Кирилова-Стаменова
  Станислава Валериева Чорбаджийска
 1. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 6 април 2019 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 3488-ЕП/НС / 18.06.2024

  относно: жалба от Малина Маринова Найденова – заместник-председател на РИК – 23 – София, срещу решение № 175-ЕП/НС от 13.06.2024 г. на РИК 23 – София

 • № 3487-МИ / 18.06.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Царево, област Бургас

 • № 3486-МИ / 18.06.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Коиловци, община Плевен, област Плевен

 • всички решения