Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 489-ЕП
София, 22 май 2014

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка допусната в Решение № 455- ЕП от 20 май 2014 г. на ЦИК

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 112 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправка на техническа грешка в Решение № 455-ЕП от 20 април 2014 г. на ЦИК, както следва:

 1. На ред първи от диспозитива на решението вместо числото „202" ДА СЕ ЧЕТЕ числото „201".
 2. На позиция 23 от списъка вместо „Радостин Вергилов Любенов, ЕГН ..." да се чете „Радостин Емилов Караджов, ЕГН ..."
 3. ЗАЛИЧАВА записа на ред 202 „Сабина Семкова Шукерова, ЕГН ..."

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1905-МИ / 22.10.2020

  относно: промени в състава на ОИК – Банско, област Благоевград

 • № 1904-МИ / 22.10.2020

  относно: промяна в състава на ОИК – Мъглиж, област Стара Загора

 • № 1903-МИ / 20.10.2020

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Пудрия, община Криводол, област Враца

 • всички решения