Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 489-ЕП
София, 22 май 2014 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка допусната в Решение № 455- ЕП от 20 май 2014 г. на ЦИК

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 112 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправка на техническа грешка в Решение № 455-ЕП от 20 април 2014 г. на ЦИК, както следва:

 1. На ред първи от диспозитива на решението вместо числото „202" ДА СЕ ЧЕТЕ числото „201".
 2. На позиция 23 от списъка вместо „Радостин Вергилов Любенов, ЕГН ..." да се чете „Радостин Емилов Караджов, ЕГН ..."
 3. ЗАЛИЧАВА записа на ред 202 „Сабина Семкова Шукерова, ЕГН ..."

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1591-НС / 03.02.2023

  относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 • № 1590-НС / 03.02.2023

  относно: утвърждаване на образци на отличителни знаци на членовете на СИК в изборния ден в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 • № 1589-НС / 03.02.2023

  относно: утвърждаване на образци на указателни табели и табла за РИК и СИК, образци на отличителни знаци на застъпници, наблюдатели, анкетьори и представители на партии, коалиции и инициативни комитети при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 • всички решения