Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4874-МИ
София, 1 септември 2017 г.

ОТНОСНО: допускане на партия „НОВА СИЛА“ за участие в частичните избори за кмет на община Трън, област Перник, насрочени на 8 октомври 2017 г.

Постъпило е заявление от партия „НОВА СИЛА“, подписано от Антон Георгиев Сираков – председател и представляващ партията, заведено под № 9 на 1 септември 2017 г. в регистъра на партиите за участие в частичните избори за кмет на община Трън, област Перник, насрочени на 8 октомври 2017 г.

Заявено е искане за отпечатване на наименованието на партията в бюлетината: НОВА СИЛА.

Към заявлението са приложени:

 1. Удостоверение за актуално състояние на партията, издадено на 22.08.2017 г. от СГС – ТО, VІ-5 състав, по ф.д. № 754/2009 г.
 2. Удостоверение № 48-00-539 от 24.08.2017 г. от Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2014, 2015 и 2016 г.

Партията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 2043-МИ от 09.09.2015 г. за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Налице са изискванията на чл. 464 от Изборния кодекс за допускане на партия „НОВА СИЛА“ за участие в частичните избори за кмет на община Трън, област Перник, насрочени на 8 октомври 2017 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“, чл. 463 и чл. 464 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА партия „НОВА СИЛА“ за участие в частичните избори за кмет на община Трън, област Перник, насрочени на 8 октомври 2017 г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: НОВА СИЛА.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

За секретар: Владимир Пенев

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1152-МИ / 19.05.2022

  относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

 • № 1151-МИ / 19.05.2022

  относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

 • № 1150-МИ / 17.05.2022

  относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

 • всички решения