Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 482-НС
София, 26 юли 2021 г.

ОТНОСНО: възстановяване на депозити на партии, коалиции и инициативни комитети, участвали в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

На основание чл. 130 от Изборния кодекс депозитите на партиите и коалициите, които са получили не по-малко от едно на сто от действителните гласове на национално ниво, както и депозитите на инициативните комитети, чиито кандидати са получили не по-малко от една четвърт от районната избирателна квота от действителните гласове при избори за народни представители, подлежат на възстановяване.

Депозитите на партиите, коалициите и инициативните комитети, които не отговарят на посоченото законово изискване, не следва да бъдат възстановени, а следва да постъпят по сметката на Националната здравноосигурителна каса за дейности за лечение на лица до 18-годишна възраст, финансирани с трансфери от бюджета на Министерството на здравеопазването, съгласно чл. 131, ал. 1 ИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 130 и чл. 131, ал. 1 от Изборния кодекс и Решение № 471-НС от 14.07.2021 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. ВЪЗСТАНОВЯВА внесения депозит на партиите и коалициите, които са получили не по-малко от едно на сто от действителните гласове на национално ниво, както следва:

Партия/Коалиция

Действителни гласове

%

1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

365695

13.22

2. ГЕРБ-СДС

642165

23.21

3. Движение за права и свободи - ДПС

292514

10.57

4. ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!

136885

4.95

5. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

657829

23.78

6. ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)

345331

12.48

7. ВЪЗРАЖДАНЕ

82147

2.97

8. ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО

49833

1.80

9. БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ

85795

3.10

 1. НЕ ВЪЗСТАНОВЯВА внесените депозити на партии и коалиции, чиито кандидати са получили по-малко от едно на сто от действителните гласове на национално ниво, както следва:

Партия или коалиция

Брой действителни гласове

%

1. Движение ЗАЕДНО за промяна (ПП БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА, ПП ЕВРОПЕЙСКА СИГУРНОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ, ПП РОДОЛЮБИЕ 2000)

3445

0.12

2. ПП СВОБОДА

4304

0.16

3. Български национален съюз – НД

4690

0.17

4. ПП АТАКА

12585

0.45

5. ПП МИР

3427

0.12

6. БТР – БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА

3948

0.14

7. ПП ПОДЕМ

862

0.03

8. БРИГАДА

2187

0.08

9. ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ

3143

0.11

10. ЛЯВ СЪЮЗ ЗА ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА

10309

0.37

11. ПП Партия на ЗЕЛЕНИТЕ

3257

0.12

12. НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА (КОД, БЗНС, БДФ, СЕК)

7872

0.28

13. ПП ГЛАС НАРОДЕН

4741

0.17

14. ПП РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ

8546

0.31

 1. НЕ ВЪЗСТАНОВЯВА внесения депозит от инициативния комитет, чийто кандидат е получил по-малко от една четвърт от районната избирателна квота, както следва:

Инициативен комитет

Брой действителни гласове

%

ИК за издигане на Давид Леон Леви - независим, издигнат в Двадесет и четвърти изборен район - София

142

0.01

Невъзстановените суми от депозитите да се преведат по сметката на Националната здравноосигурителна каса за дейности за лечение на лица до 18-годишна възраст, финансирани с трансфери от бюджета на Министерството на здравеопазването.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ССт/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1027-МИ / 06.12.2021

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Райнино, община Исперих, област Разград

 • № 1026-МИ / 06.12.2021

  относно: промяна в състава на ОИК – Столична община

 • № 1025 / 02.12.2021

  относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

 • всички решения